Wszystkie wpisy (page 6)


Cyfryzacja firmy to już konieczność. PARP oferuje szkolenia dla przedsiębiorstw

Szybko postępująca cyfryzacja jest jednym z wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie przedsiębiorcy. Nie ulega wątpliwości, że kadry kierownicze powinny rozwijać kompetencje digitalowe, by móc skutecznie zarządzać organizacjami oraz zespołami. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie w tym zakresie i

LGD Piękna Ziemia Gorczańska – nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

4/2022 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 3 przy ul. Fabrycznej w Limanowej

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 3 przy ul. Fabrycznej w Limanowej.Przedmiotem przetargu jest:Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej obmurzem nieistniejącego zbiornika paliw, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr

Skorzystaj z narzędzi ResC-EWE zwiększających odporność firm na sytuacje kryzysowe

Fundacja Firmy Rodzinne w ramach projektu ResC-EWE opracowała polską wersję zestawu narzędzi zwiększających odporność firm na sytuacje kryzysowe. Narzędzia umożliwiają samodzielną pracę przedsiębiorcy nad najważniejszymi obszarami funkcjonowania jego firmy, w tym zarządzaniem, finansami, rozumieniem klienta czy analizą konkurencji. Obejmują również

Oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja pośrednicząca, uczestniczy w przekazywaniu środków unijnych, dzięki którym wsparcie otrzymują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie pochodzące z Funduszy Europejskich obejmuje niemal wszystkie etapy rozwoju przedsiębiorstwa, stwarzając możliwości realizacji pomysłów biznesowych, od koncepcji po

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (dla obszaru całego kraju) Nabór wniosków od dnia 28 lutego do dnia 28 kwietnia 2022 r. Warunki przyznawania pomocy Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o

Znowelizowane przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji

1 stycznia 2022 roku weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji (więcej informacji można znaleźć tutaj: https://media.kpt.krakow.pl/171990-bedzie-latwiej-i-taniej-zmiany-w-przepisach-polskiej-strefy-inwestycji). Obecnie jest łatwiej otrzymać wsparcie w postaci zwolnienia podatkowego za nowe inwestycje (obniżono minimalne nakłady inwestycyjne, czyli progi wejścia).

Nowe możliwości dla przedsiębiorców – plany PARP na 2022 rok

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawiła działania na obecny rok. Kontynuowane zostaną konkursy i inicjatywy, które sprawdziły się w ubiegłych latach. Instytucja zapowiedziała również kilkanaście nowych szkoleń w ramach Akademii PARP. – Ubiegły rok był pełen ciekawych projektów. Dostaliśmy wiele

Nabór na misję gospodarczą na rynek niemiecki w dniach 9-12.05.2022 do Frankfurtu nad Menem i Kolonii

Szanowni Członkowie Małopolskiej Organizacji Turystycznej, W związku z realizacją projektu „Małopolska – cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze do wyjazdowych misji gospodarczych do Niemiec. Projekt „Małopolska – cel podróży” realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem

Obiekt – chłodnia

Lokalizacja : Jodłownik 251, Powiat  Limanowski, tuż przy drodze powiatowej Kraków – limanowa Parametry : Powierzchnia zabudowy 1015,73 m2 Powierzchnia działki 3050 m2 Powierzchnia użytkowa1108,00m2 Średnia wysokość hali magazynowej 8,39 m  Cztery komory chłodnicze z kontrolowaną atmosferą  w tym 3
Skip to content