Wszystkie wpisy (page 6)


Otwórz swój biznes na korzyści obiegu zamkniętego – PARP zaprasza na cykl warsztatów w różnych miastach Polski

W ramach projektu Connect & ScaleUp Circular wspierającego kulturę innowacji w oparciu o zasady gospodarki obiegu zamkniętego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na 5 interaktywnych warsztatów w różnych miastach w Polsce. Odbywają się one pod hasłem „Otwórz swój biznes na korzyści obiegu zamkniętego”.

Konferencja „SDGLab: Odpowiedzialni za jutro – zrównoważony eksport stymulantem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatną konferencję „SDGLab: Odpowiedzialni za jutro – zrównoważony eksport stymulantem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw”, która odbędzie się już 4 września br. Podczas konferencji zostanie omówiona kwestia zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju firmy i

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące pracę B+R z wdrożeniem

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.1 typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące pracę B+R

Nabór na wyjazdową misję gospodarczą do Austrii dla przedsiębiorców z branży turystycznej (5 firm)

Projekt „Małopolska – cel podróży” realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obecnie prowadzony jest nabór małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej (5 firm)

Mobilny Punkt Informacyjny dla mieszkańców powiatu limanowskiego dotyczący funduszy unijnych – 19.07.2023 r. (środa)

Powiatowy Punkt Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora zaprasza do Mobilnego Punktu Informacyjnego dla mieszkańców powiatu limanowskiego. Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Sączu przeprowadzą bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych. Informacje o spotkaniu Podczas mobilnych konsultacji specjaliści będą przedstawiali

Wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane jedynie od osób bezrobotnych napotykających trudności na rynku pracy, tj.:  Wsparcie realizowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,

Kredyt ekologiczny – dotacja dla MŚP na modernizację posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii.

Harmonogram programu 17 sierpnia 2023 r. – zakończenie składania wniosków Planowana kwota na dofinansowania to 660 mln złotych. Dla kogo? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa small mid-caps i mid-caps. Na co? Modernizacja posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia

Cyrkularna transformacja biznesu: Praktyczne wskazówki i inspiracje – wydarzenie online

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model funkcjonowania rynku, w którym obieg materiałów i produktów jest prowadzony możliwie długo, zgodnie z kilkoma racjonalnymi i skutecznymi zasadami: pożyczaj; dziel się; napraw i odnów; poddaj recyklingowi. W ten sposób wydłuża się cykl życia

Test Dojrzałości Cyfrowej – poznaj cyfrowy potencjał Twojej firmy

Zbadaj poziom dojrzałości cyfrowej Twojej organizacji i zaplanuj działania rozwojowe! Test Dojrzałości Cyfrowej to narzędzie opracowane wspólnie przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Fundację Digital Poland, mające na celu wsparcie organizacji w transformacji cyfrowej. Test umożliwia poznanie mocnych i słabych stron
Skip to content