Polscy i Norwescy przedsiębiorcy zacieśnią współpracę. PARP ogłasza kolejną rundę konkursu Travel Grants.

Już od 20 sierpnia 2021 roku przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski i Norwegii będą mogli wziąć udział w kolejnej rundzie konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój dwustronnej współpracy. Głównym celem programu jest wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i norweskimi…

Bezpłatne porady ekspertów Enterprise Europe Network

Ośrodki Enterprise Europe Network oferują bezpłatne usługi informacyjne z zakresu: kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim (Polska i inne kraje UE), obejmujących w szczególności dziedziny takie jak: handel wewnątrzwspólnotowy, zatrudnianie pracowników, oznakowanie CE, podatki, zamówienia…

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. – pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów

Działania na rzecz promocji polskiej gospodarki. Wzmacnianie rozpoznawalność polskich marek na między­narodowych rynkach, promocja rodzimych produkty i usługi oraz polskiej myśli technologicznej . Pomoc przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i realizację polskich inwestycji w kraju.
Skip to content