Wszystkie wpisy (page 13)


Wstrzymanie naboru

z dniem 05.02.2020 r. zakończy się I nabór wniosków o udzielenie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, a także wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Skip to content