Projekt Programu Regionalnego na lata 2021-2027

Od marca 2021 r. we współpracy z MFiPR trwają prace nad przygotowaniem projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego, dokumentu stanowiącego podstawę do wdrażania kolejnej puli środków europejskich na lata 2021-2027Wysokość zaproponowanego w ramach kontraktu programowego dofinansowania dla programu regionalnego wynosi…

Fundusz Odbudowy

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy, przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest…

Nowa perspektywa funduszy unijnych 2021-2027

Przed nami nowy okres finansowania polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa. To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. Określa cele i zakres interwencji,…

Europejski Zielony Ład – na co polskie MŚP mogą otrzymać dofinansowanie w nowej perspektywie?

Przedsiębiorstwa otrzymają fundusze unijne m.in. na inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, wspieranie innowacji przemysłowych, wprowadzanie czystych form transportu, obniżenie emisyjności oraz efektywność energetyczną budynków
Skip to content