Wykorzystanie energii odnawialnej w biznesie – kolejne spotkanie z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”

22 listopada 2023 r. odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”. Tym razem wideokonferencja będzie poświęcona tematyce energii odnawialnej. Eksperci opowiedzą o rozwiązaniach prawnych umożliwiających wykorzystanie energii odnawialnej w biznesie. „Produkuj, zużywaj, oszczędzaj. Energia odnawialna dla przedsiębiorców…

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych – wnioski od 30 października do wyczerpania limitu.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w łącznej kwocie  1 540 800 zł na aktywizację zawodową bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na aktywizację zawodową…

Zapowiedź zbliżających się naborów – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

(R)ewolucja w przemyśle Jesienią wystartują dwa nabory mające na celu trwały wzrost i konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pierwszy z nich to bony na innowacje, które umożliwią zakup usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych. Ich efektem ma być opracowywanie lub…

Unijne wsparcie, by lepiej zarządzać pracownikami.

9 października ruszyła kolejna rekrutacja do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Małe i średnie firmy z Małopolski mogą w nim otrzymać do 63 000 zł oraz szkolenia i doradztwo, dzięki którym poprawią zarządzanie pracownikami. Wnioski można składać do…

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Na podstawie §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (j.t. Dz.U. 2018r. poz. 117), działając w imieniu Starosty Limanowskiego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej…

Nowy konkurs pn. „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”.

2 października ogłoszono nabór do „Wsparcia firm w okresowych trudnościach”, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Wnioski będzie można składać od 2 do 17 listopada br. Celem jest wspieranie dostosowania przedsiębiorców do zmian na rynku pracy. Cel…

Od 05 do 06 października br. trwał będzie nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Na podstawie §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (j.t. Dz.U. 2018r. poz. 117), działając w imieniu Starosty Limanowskiego,                       o g ł a s…

Otwórz swój biznes na korzyści obiegu zamkniętego – PARP zaprasza na cykl warsztatów w różnych miastach Polski

W ramach projektu Connect & ScaleUp Circular wspierającego kulturę innowacji w oparciu o zasady gospodarki obiegu zamkniętego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na 5 interaktywnych warsztatów w różnych miastach w Polsce. Odbywają się one pod hasłem „Otwórz swój biznes na korzyści obiegu zamkniętego”.…

Konferencja „SDGLab: Odpowiedzialni za jutro – zrównoważony eksport stymulantem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatną konferencję „SDGLab: Odpowiedzialni za jutro – zrównoważony eksport stymulantem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw”, która odbędzie się już 4 września br. Podczas konferencji zostanie omówiona kwestia zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju firmy i…

Nabór na wyjazdową misję gospodarczą do Austrii dla przedsiębiorców z branży turystycznej (5 firm)

Projekt „Małopolska – cel podróży” realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obecnie prowadzony jest nabór małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej (5 firm)…
Skip to content