„GOZ – to się opłaca”: program dla przedsiębiorstw zainteresowanych zieloną ekonomią.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła konkurs „GOZ – to się opłaca”,  na wybór podmiotów realizujących projekty  które stanowią wsparcie dla przedsiębiorców pragnących aktywnie uczestniczyć w transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Konkurs „GOZ – to się opłaca” jest skierowany do…

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – nowe pożyczki na samozatrudnienie i edukację.

W kwietniu ruszą nabory na preferencyjne pożyczki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) –poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pożyczki skierowane są do osób prywatnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ci pierwsi…

Dotacje dla przedsiębiorców z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, którzy w latach 2020 lub 2021 odnotowali spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku.

Wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Kto może otrzymać wsparcie? O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP…

Wsparcie firm w okresowych trudnościach – wybrano operatorów wsparcia.

Wspieranie dostosowania pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Adresaci wsparcia to przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów (np. kryzys gospodarczy w regionie, brak terminowych płatności ze strony kontrahentów, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi/produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników, czasowa choroba właściciela…

Usługi Rozwojowe 4.0 – poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych

Cel finansowania: Poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) poprzez dofinansowanie zakupu licencji i szkoleń/doradztwa niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych usług. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów zakupu licencji podmiotom zarejestrowanym…

Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH), skupiają liczne instytucje, przedsiębiorstwa i…

Akademia HR

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), PARP zrealizowała nabór „Akademia HR”, mający na celu wskazanie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich zespołów. Pod koniec pierwszego kwartału menadżerowie HR oraz pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną w firmach…

Pomoc dla MŚP w drodze do cyfryzacji. Hub4industry otwiera nowe możliwości – Krakowski Park Technologiczny

Rusza ponad 60 innowacyjnych usług dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępnych w ramach pomocy de minimis. Z początkiem roku hub4industry, czyli hub innowacji cyfrowych (EDIH) Krakowskiego Parku Technologicznego rozpoczął swoją kluczową misję wspierania przedsiębiorstw w modernizacji i cyfryzacji ich działalności.…

Usługi rozwojowe 4.0 – nowe środki dla firm szkoleniowo – doradczych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy szkoleniowo-doradcze zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych na webinar pt.: “Usługi rozwojowe 4.0 – nowe środki dla firm szkoleniowo – doradczych”. Webinar poprowadzą przedstawiciele Departamentu Usług Rozwojowych PARP. W spotkaniu wezmą tez udział przedstawiciele operatorów…

Skorzystaj z dofinansowania – „Sądeckie Bony Szkoleniowe II”

Uzyskaj do 80% dofinansowania w ramach projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe II” na usługi rozwojowe czyli szkolenia, kursy, doradztwo, egzaminy!Możesz otrzymać od 14 400 zł maksymalnego dofinansowania w przypadku jednoosobowej firmy (samozatrudniony) do nawet 195 840,00 zł maksymalnego dofinansowania w przypadku przedsiębiorstw/…
Skip to content