Wyszukaj wsparcie dla swojej firmy

Tarcza antykryzysowa to kompleksowy pakiet działań rządu, który ma przeciwdziałać społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19. Wśród nich jest wiele rozwiązań przygotowanych przez resort finansów, m.in. dla przedsiębiorców i pracowników . Szczegóły działań realizowanych przez MF, w tym informacje jak z nich…

Tarcza antykryzysowa – nabór na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców z określonych branż

Przedsiębiorcy określonych branż mogą ponownie skorzystać z dotacji w kwocie do 5000 zł. 20 grudnia  2021 r. wprowadzono  rozporządzenie Rady Ministrów  zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 Zgodnie z powyższym działając z upoważnienia Starosty…

Nowelizacja ustawy w zakresie pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych…

Antycovidowe pieniądze dla firm. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła prawie 1,4 mld zł dla MŚP

Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój w ramach inicjatywy REACT-EU. Skorzystają mikro, małe i średnie firmy. Formalnie pieniądze z REACT-EU mają być dodane do programów unijnych na lata 2014-2020. Plan Ministerstwa…

Małopolski przedsiębiorco czy skorzystałeś już z dotacji 5 tys. zł?!

Od 26 kwietnia 2021 r. znacząco poszerzone zostało grono przedsiębiorców mogących skorzystać z bezzwrotnej dotacji w wysokości 5 000 zł, udzielanej w ramach działań Tarczy Antykryzysowej. Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym jak i właścicielom mikro oraz małych firm pokryć…

„Pożyczka Turystyczna” dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z dniem 21.05.2021 roku rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego dotyczącej udzielania „Pożyczki Turystycznej” dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie usługę…
blank

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej przypomina że dobiegają końca terminy udzielania wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji…
blank

Trzeci pakiet osłonowy w ramach TARCZY BRANŻOWEJ

W  DZ. U. z 2021r. pod poz. 713 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.Kwietniowa nowelizacja rozporządzenia jest trzecim…
Skip to content