Wszystkie wpisy


Wsparcie firm w okresowych trudnościach – wybrano operatorów wsparcia.

Wspieranie dostosowania pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Adresaci wsparcia to przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów (np. kryzys gospodarczy w regionie, brak terminowych płatności ze strony kontrahentów, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi/produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników, czasowa choroba właściciela

Usługi Rozwojowe 4.0 – poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych

Cel finansowania: Poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) poprzez dofinansowanie zakupu licencji i szkoleń/doradztwa niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych usług. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów zakupu licencji podmiotom zarejestrowanym

Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH), skupiają liczne instytucje, przedsiębiorstwa i

Akademia HR

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), PARP zrealizowała nabór „Akademia HR”, mający na celu wskazanie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich zespołów. Pod koniec pierwszego kwartału menadżerowie HR oraz pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną w firmach

Pomoc dla MŚP w drodze do cyfryzacji. Hub4industry otwiera nowe możliwości – Krakowski Park Technologiczny

Rusza ponad 60 innowacyjnych usług dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępnych w ramach pomocy de minimis. Z początkiem roku hub4industry, czyli hub innowacji cyfrowych (EDIH) Krakowskiego Parku Technologicznego rozpoczął swoją kluczową misję wspierania przedsiębiorstw w modernizacji i cyfryzacji ich działalności.

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą: Termin składania wniosków: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r. Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: Szczegółowe warunki konkursu. Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października

Usługi rozwojowe 4.0 – nowe środki dla firm szkoleniowo – doradczych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy szkoleniowo-doradcze zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych na webinar pt.: “Usługi rozwojowe 4.0 – nowe środki dla firm szkoleniowo – doradczych”. Webinar poprowadzą przedstawiciele Departamentu Usług Rozwojowych PARP. W spotkaniu wezmą tez udział przedstawiciele operatorów

Ogłoszenie o przetargu – najem lokalu 32m2 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej

Przedmiot I przetargu ustnego nieograniczonego stanowi najem lokalu nr 013 z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 32 m2, znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej. Wejście od strony parkingu przy ul. Józefa Marka 9.Minimalna cena wywoławcza za 1

Skorzystaj z dofinansowania – „Sądeckie Bony Szkoleniowe II”

Uzyskaj do 80% dofinansowania w ramach projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe II” na usługi rozwojowe czyli szkolenia, kursy, doradztwo, egzaminy!Możesz otrzymać od 14 400 zł maksymalnego dofinansowania w przypadku jednoosobowej firmy (samozatrudniony) do nawet 195 840,00 zł maksymalnego dofinansowania w przypadku przedsiębiorstw/

Stymulowanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez innowacje i zwiększenie odporności – sektor HoReCa (hotelarski oraz gastronomiczny), turystyki i kultury.

PARP dokonała wyboru pięciu operatorów, których celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie całej Polski. Głównym celem KPO jest zwiększenie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19

Operatorzy programów akceleracyjnych Startup Booster Poland – Smart UP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór Startup Booster Poland – Smart UP z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem działania Startup Booster Poland – Smart UP jest zapewnienia kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez

Cross-border.pl – kompleksowa baza wiedzy o zagranicznym e-handlu

Cross-border.pl to pierwszy w Polsce internetowy przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, poświęcony tematyce międzynarodowej sprzedaży przez Internet. Cross-border.pl to kompleksowa baza wiedzy o zagranicznym e-handlu Portal cross-border.pl dostarcza przedsiębiorcom MŚP praktyczne know-how na temat kolejnych etapów wdrażania sprzedaży eksportowej

Wstrzymanie naboru wniosków od 24 stycznia 2024- Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że z uwagi na dużą ilość wniosków, które wpłynęły do Urzędu oraz ograniczony limit środków Funduszu Pracy wstrzymujemy od dnia 24.01.2024 r. nabór wniosków na:

organizację staży,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Rozwój kompetencji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki naboru konkursu „GOZ – to się opłaca”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Działanie ma na celu wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w uświadomieniu korzyści biznesowych z wprowadzania rozwiązań z

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – Powiatowy Urząd Pracy.

Na podstawie §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (j.t. Dz.U. 2018r. poz. 117), działając w imieniu Starosty Limanowskiego,     o g ł a s
Skip to content