Wdrażanie innowacji – nabór wniosków działanie 1.12

Dla kogo MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego lub oświadczą, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Na co W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R…

Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH), skupiają liczne instytucje, przedsiębiorstwa i…

Pomoc dla MŚP w drodze do cyfryzacji. Hub4industry otwiera nowe możliwości – Krakowski Park Technologiczny

Rusza ponad 60 innowacyjnych usług dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępnych w ramach pomocy de minimis. Z początkiem roku hub4industry, czyli hub innowacji cyfrowych (EDIH) Krakowskiego Parku Technologicznego rozpoczął swoją kluczową misję wspierania przedsiębiorstw w modernizacji i cyfryzacji ich działalności.…

Stymulowanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez innowacje i zwiększenie odporności – sektor HoReCa (hotelarski oraz gastronomiczny), turystyki i kultury.

PARP dokonała wyboru pięciu operatorów, których celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie całej Polski. Głównym celem KPO jest zwiększenie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19…

Operatorzy programów akceleracyjnych Startup Booster Poland – Smart UP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór Startup Booster Poland – Smart UP z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem działania Startup Booster Poland – Smart UP jest zapewnienia kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez…

Nabór projektów związanych z rozwojem MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Ruszył nabór projektów związanych z rozwojem MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski będą mogły przeznaczyć pozyskane dofinansowanie unijne na zakup rozwiązań w obszarze automatyzacji/cyfryzacji. Na wnioskodawców czeka 67 mln zł. Jakie projekty uzyskają…

Rozwijaj się z Enterprise Europe Network! Największa na świecie sieć wspierająca rozwój małych i średnich firm obchodzi 15-lecie

W 2008 roku z połączenia dwóch sieci – Euro Info Centres i Innovation Relay Centres – powstała Enterprise Europe Network, czyli największa na świecie sieć organizacji otoczenia biznesu nieodpłatnie wspierających rozwój firm z sektora MŚP. Enterprise Europe Network zrzesza obecnie…

Zagraniczna podróż dla młodych przedsiębiorców

Celem projektu pn. „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Długość pobytu za granicą wynosi do 6 miesięcy. Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 6600 euro. Wkład…

Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Pod koniec grudnia bieżącego roku będzie ogłoszony konkurs w ramach działania 1.11.A Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. W ramach konkursu dofinansowanie będzie przeznaczone na projekty służące automatyzacji/transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. Do wniosku o dofinansowanie niezbędne będzie przedstawienie planu…

Nawet 300 tys. zł dla twojej firmy – ruszył nabór na Bony na innowacje!

Nowa szansa na dotacje na przedsiębiorcze innowacje! Ponad 700 innowacyjnych produktów i usług wprowadziły małopolskie firmy w ostatnich kilku latach. Dzięki dobrym pomysłom i wsparciu z Funduszy Europejskich możemy korzystać z wielu nowych, praktycznych rozwiązań. Wśród nich są biokominki, lampy…
Skip to content