Dotacje dla przedsiębiorców z sektora HoReCa, turystyka lub kultura – wydłużono termin na  składanie wniosków.

Informujemy, że wydłużono termin na  składanie wniosków na wsparcie przedsięwzięć MŚP do 18 czerwca 2024 r. do godziny 16:00.  Dodatkowo zmianie uległy zapisy § 8 ust. 2 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP dotyczące zasad ustalania wyniku oceny i rozstrzygnięcia naboru. W…

Nabór wniosków o dofinansowanie działań obejmujących zielone technologie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań obejmujących zielone technologie, w tym wpisujące się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Inwestycja A2.2.1. jestrealizowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Zgłoszenia będą przyjmowane od 25 czerwca…

PARP ogłasza kolejny nabór w ramach „Ścieżki SMART”. Poznaj nowe wymagania i proces oceny.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków do „Ścieżki SMART” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027 (FENG). Działanie jest skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, zakłada wsparcie rozwoju działań badawczych i…

Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP. Cel działania Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT…

Granty na Eurogranty dla MŚP i organizacji badawczych.

Potrzebujesz wsparcia finansowego na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach programów unijnych? Jeszcze w marcu zostaną ogłoszone nabory w konkursach „Granty na Eurogranty” dla MŚP i organizacji badawczych. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparciem…

Inwestycje firm w zaplecze B+R – nabór wniosków do 20 maja.

W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja przedsięwzięć dotyczących rozwijania infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia prac B+R oraz służącej uruchamianiu bądź rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach.   Zainteresowane podmioty będą mogły zainwestować m.in. w aparaturę, urządzenia laboratoryjne czy oprogramowanie.…

Wdrażanie innowacji – nabór wniosków działanie 1.12

Dla kogo MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego lub oświadczą, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Na co W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R…

Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH), skupiają liczne instytucje, przedsiębiorstwa i…

Pomoc dla MŚP w drodze do cyfryzacji. Hub4industry otwiera nowe możliwości – Krakowski Park Technologiczny

Rusza ponad 60 innowacyjnych usług dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępnych w ramach pomocy de minimis. Z początkiem roku hub4industry, czyli hub innowacji cyfrowych (EDIH) Krakowskiego Parku Technologicznego rozpoczął swoją kluczową misję wspierania przedsiębiorstw w modernizacji i cyfryzacji ich działalności.…

Stymulowanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez innowacje i zwiększenie odporności – sektor HoReCa (hotelarski oraz gastronomiczny), turystyki i kultury- dotacje.

PARP dokonała wyboru pięciu operatorów, których celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie całej Polski. Głównym celem KPO jest zwiększenie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19…
Skip to content