„GOZ – to się opłaca”: program dla przedsiębiorstw zainteresowanych zieloną ekonomią.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła konkurs „GOZ – to się opłaca”,  na wybór podmiotów realizujących projekty  które stanowią wsparcie dla przedsiębiorców pragnących aktywnie uczestniczyć w transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Konkurs „GOZ – to się opłaca” jest skierowany do…

Nabór wniosków od osób bezrobotnych lub poszukujących pracy niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz od pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz na zorganizowanie stażu – ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej mogą być przyznane jednorazowo osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej…

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ A. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Informacje o szkoleniu Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W ramach projektu możliwa będzie realizacja…

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – nowe pożyczki na samozatrudnienie.

W kwietniu ruszą nabory na preferencyjne pożyczki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) –poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pożyczki skierowane są do osób prywatnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ci pierwsi…

Dotacje dla przedsiębiorców z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, którzy w latach 2020 lub 2021 odnotowali spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku.

Wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Kto może otrzymać wsparcie? O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP…

Kredyt Ekologiczny – wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków do: Działanie 3.01 Kredyt ekologiczny (CP2) Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Numer naboru: FENG.03.01-IP.03-002/24 Krótki opis działania W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej,…

Granty na Eurogranty dla MŚP i organizacji badawczych.

Potrzebujesz wsparcia finansowego na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach programów unijnych? Jeszcze w marcu zostaną ogłoszone nabory w konkursach „Granty na Eurogranty” dla MŚP i organizacji badawczych. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparciem…

Wstrzymanie od piątku – 29.03.2024 godzina 12.00 – naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej i na doposażenie – Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej poinformował, że z uwagi na dużą ilość wniosków, która wpłynęła do Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej oraz ograniczony limit środków Funduszu Pracy wstrzymujemy nabór wniosków  o przyznanie: Ostatni dzień naboru wniosków to 29.03.2024 r. do…

Inwestycje firm w zaplecze B+R – nabór wniosków do 20 maja.

W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja przedsięwzięć dotyczących rozwijania infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia prac B+R oraz służącej uruchamianiu bądź rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach.   Zainteresowane podmioty będą mogły zainwestować m.in. w aparaturę, urządzenia laboratoryjne czy oprogramowanie.…

Wsparcie dla małopolskich przedsiębiorstw społecznych.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymały promesy na dofinansowanie projektów, które uzyskały akceptację w ramach naboru wniosków z Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Dzięki Funduszom Europejskim z puli regionalnej w Małopolsce pojawi się więcej działań związanych z…
Skip to content