Introduction

Zapowiedź zbliżających się naborów – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Zapowiedź zbliżających się naborów – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

(R)ewolucja w przemyśle

Jesienią wystartują dwa nabory mające na celu trwały wzrost i konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pierwszy z nich to bony na innowacje, które umożliwią zakup usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych. Ich efektem ma być opracowywanie lub rozwój nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego.

Drugi zapewni wsparcie na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań związanych z cyfryzacją przemysłową. Dotacje można będzie przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych, środków trwałych, oprogramowania, które są ściśle związane z rozwojem przedsiębiorstwa w kierunku cyfrowym lub Przemysłu 4.0.

 1. Działanie 1.2 typ A Bony na innowacje dla MŚP

  Bony adresowane są do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki nim możliwy będzie zakup usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego.

  Budżet naboru:  8,89 mln zł
  Termin naboru: od 30.10.23 do 08.01.24
   
 2. Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

  Współfinansowane będę projekty dotyczące adaptacji cyfrowych rozwiązań, m.in. z obszaru big data, sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości, automatyki i robotyki skutkujących m.in. poprawą relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zwiększeniem produktywności firmy lub obniżeniem kosztów funkcjonowania.

  Budżet naboru: 66,66 mln zł
  Termin naboru: od 29.12.23 do 15.02.24
   

Szczegółowy harmonogram obecnych i przyszłych naborów jest dostępny na stronie: fundusze.malopolska.pl/harmonogram

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content