II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem targowiska Mój Rynek położonym przy skrzyżowaniu ul. Bulwary i ul. Targowej w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem targowiska Mój Rynek położonym przy skrzyżowaniu ul. Bulwary i ul. Targowej w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 459/54 obr 5 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00030579/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na dzień 31 października 2023

W dniu 31 października 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3489 osób.W stosunku do września 2023 r. liczba ta wzrosła o 30 osób, natomiast w porównaniu do października  ubiegłego roku   była wyższa o 100 osób. Większość osób bezrobotnych…

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 30 września br.

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy W dniu 30 września 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3459 osób. W stosunku do sierpnia 2023 r. liczba ta wzrosła o 13 osób, natomiast w porównaniu do września /3436/…

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej  8 w Limanowej.

Ogłoszenie o przetargu Przedmiotem przetargu jest:Sprzedaż przysługującego Powiatowi Limanowskiemu prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 545/3, o powierzchni 0,0282 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00028833/7, zabudowaną 4-kondygnacyjnym budynkiem usługowym murowanym w tym poddasze i częściowe podpiwniczenie. Powierzchnia zabudowy: 288,30…

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – 31 sierpień

W dniu 31 sierpnia 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3446 osób.W stosunku do lipca 2023 r. liczba ta wzrosła o 95 osób, natomiast w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku   była wyższa o 72 osoby. Większość osób bezrobotnych…

Wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu o pow. 30,08 m2

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 18.07.2023 r. do dnia 9.08.2023 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do…

Wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu o pow. 115,30 m2.

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 18.07.2023 r. do dnia 9.08.2023 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do…

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – stan na 30 czerwca br.

30 czerwca 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3265 osób. W stosunku do maja 2023 r. liczba ta spadła o 59 osób, natomiast w porównaniu do czerwca ubiegłego roku była wyższa o 58 osób. Większość osób bezrobotnych (88,9%)…
Skip to content