Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na 30 kwietnia br.

W dniu 30 kwietnia 2024r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane było 3378 osób.W stosunku do marca 2024r. liczba ta spadła o 139 osób, natomiast w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku była niższa o  63 osoby. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły…

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na 31 marca br.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej poinformował, że w dniu 31 marca 2024r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane było 3516 osób.W stosunku do lutego 2024r. liczba ta spadła o 187 osób, natomiast w porównaniu do marca ubiegłego roku była niższa o…

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej 8 w Limanowej.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłosił III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej 8 w Limanowej. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przysługującego Powiatowi Limanowskiemu prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 545/3, o powierzchni 0,0282…

Dopisz się do katalogu promującego polski sektor budowy i wykańczania budowli

Firma działająca w branży budowlanej i wykańczania budowli i zarejestrowana jest w Polsce może bezpłatnie zamieścić swój profil w publikacji promującej polski sektor budowy i wykańczania budowli, którą w 2024 roku w formie e-booka wyda Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).…

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na 29 luty br.

W dniu 29 lutego 2024r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane były 3703 osób.W stosunku do stycznia 2024r. liczba ta spadła o 87 osób, natomiast w porównaniu do lutego ubiegłego roku była niższa o 240 osób. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły…

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na 31 stycznia br.

W dniu 31 stycznia 2024r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3790 osób.W stosunku do grudnia 2023r. liczba ta wzrosła o 280 osób, natomiast w porównaniu do stycznia ubiegłego roku była niższa o 106 osób. Większość osób bezrobotnych (88,4%) stanowiły…

Ogłoszenie o przetargu – najem lokalu 32m2 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej

Przedmiot I przetargu ustnego nieograniczonego stanowi najem lokalu nr 013 z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 32 m2, znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej. Wejście od strony parkingu przy ul. Józefa Marka 9.Minimalna cena wywoławcza za 1…

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 31 grudnia 2023 r.

W dniu 31 grudnia 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3510 osób. W stosunku do listopada 2023 r. liczba ta spadła o 14 osób, natomiast w porównaniu do grudnia ubiegłego roku była niższa o 36 osób. Większość osób…

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – na dzień 30 listopad br.

W dniu 30 listopada 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3524 osoby.W stosunku do października 2023 r. liczba ta wzrosła o 35 osób, natomiast w porównaniu do listopada  ubiegłego roku   była wyższa o 25 osób. Większość osób bezrobotnych…
Skip to content