III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej 8 w Limanowej.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłosił III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej 8 w Limanowej. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przysługującego Powiatowi Limanowskiemu prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 545/3, o powierzchni 0,0282…

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem targowiska Mój Rynek położonym przy skrzyżowaniu ul. Bulwary i ul. Targowej w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem targowiska Mój Rynek położonym przy skrzyżowaniu ul. Bulwary i ul. Targowej w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 459/54 obr 5 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00030579/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej  8 w Limanowej.

Ogłoszenie o przetargu Przedmiotem przetargu jest:Sprzedaż przysługującego Powiatowi Limanowskiemu prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 545/3, o powierzchni 0,0282 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00028833/7, zabudowaną 4-kondygnacyjnym budynkiem usługowym murowanym w tym poddasze i częściowe podpiwniczenie. Powierzchnia zabudowy: 288,30…

Ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem nieruchomości położonych w Szczyrzycu.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza II przetarg ustny ograniczony na oddanie w najem nieruchomości położonych w Szczyrzycu, dla podmiotów prowadzących działalność oświatową w zakresie prowadzenia szkół ponadpodstawowych. Przedmiot przetargu stanowi:– Najem nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 233/2 zabudowanej budynkiem o…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu – Szczyrzyc

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 16.05.2022r. do dnia 05.06.2022r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Przedmiot…

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem części działki ewidencyjnej znajdującej się naprzeciw budynku 711 Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9.

Ogłoszenie o przetargu Przedmiot przetargu stanowi najem części działki ewidencyjnej nr 4/2 o powierzchni 5,24 m2 znajdującej się naprzeciw budynku 711 Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9. Minimalną stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej w/w…

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łostówce gmina Mszana Dolna

Starosta Limanowski ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łostówce gmina Mszana Dolna oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 526/1 o pow. 0,12 ha, objęta księgą wieczystą NS2L/00023261/8 i nr 526/2 o powierzchni 0,27 ha,…
Skip to content