Introduction

Powiatowy Urząd Pracy – wstrzymanie naboru wniosków.

Powiatowy Urząd Pracy – wstrzymanie naboru wniosków.

Powiatowy Urząd Pracy poinformował, że z uwagi na dużą ilość wniosków, które wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej po ogłoszonym w czerwcu br. naborze wniosków oraz w związku z ograniczonym limitem środków Funduszu Pracy na 2023 r. wstrzymuje od dnia 02.10.2023 r. nabór wniosków na:

  1. organizację prac interwencyjnych.
  2. organizacje robót publicznych.
  3. organizację stażu.
  4. refundację dla DPS i WRiPZ,
  5. dofinansowanie w ramach bonu na zasiedlenie,
  6. refundację kosztów wyposażenia lud doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

W przypadku pozyskania przez Urząd dodatkowych środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wznowiony zostanie nabór wniosków, o czym pojawi się informacja na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content