Nabór wniosków od osób bezrobotnych lub poszukujących pracy niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz od pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz na zorganizowanie stażu – ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej mogą być przyznane jednorazowo osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej…

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – nowe pożyczki na samozatrudnienie i edukację.

W kwietniu ruszą nabory na preferencyjne pożyczki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) –poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pożyczki skierowane są do osób prywatnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ci pierwsi…

Wstrzymanie od piątku – 29.03.2024 godzina 12.00 – naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej i na doposażenie – Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej poinformował, że z uwagi na dużą ilość wniosków, która wpłynęła do Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej oraz ograniczony limit środków Funduszu Pracy wstrzymujemy nabór wniosków  o przyznanie: Ostatni dzień naboru wniosków to 29.03.2024 r. do…

Wstrzymanie naboru wniosków od 24 stycznia 2024- Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że z uwagi na dużą ilość wniosków, które wpłynęły do Urzędu oraz ograniczony limit środków Funduszu Pracy wstrzymujemy od dnia 24.01.2024 r. nabór wniosków na:

organizację staży,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Lokalne Grupy Działania – podpisano umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju.

W czwartek, 11 stycznia Zarząd województwa wspólnie z przedstawicielami 23 Lokalnych Grup Działania podpisali umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Umowy te opiewają na łączną kwotę blisko 600 mln złotych i zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie przedsiębiorstw, kultywowanie dziedzictwa…

Wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane jedynie od osób bezrobotnych napotykających trudności na rynku pracy, tj.:  Wsparcie realizowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,…

LGD – Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”,działająca na terenie gmin:Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa (gmina wiejska),Limanowa (gmina miejska),  Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbarkinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacjez zakresu: zgodnie z…

Powiatowy Urząd Pracy – nabór wniosków w ramach Programu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że od 5 czerwca 2023 r. będzie prowadzony nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tj.: Wsparcie realizowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 –…

Nabór wniosków od osób bezrobotnych lub poszukujących pracy niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz od pracodawców na zorganizowanie stażu – ze środków PFRON.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej mogą być przyznane jednorazowo osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej…

Powiatowy Urząd Pracy – wstrzymanie naboru wniosków od dnia 23.03.2023 na …

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że z uwagi na dużą ilość wniosków, które wpłynęły do Urzędu oraz ograniczony limit środków Funduszu Pracy wstrzymujemy od dnia 23.03.2023 r. nabór wniosków  na: Jednocześnie pup informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są…
Skip to content