Introduction

„Promocja marki innowacyjnych MŚP”

„Promocja marki innowacyjnych MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 16 października do 30 listopada  2023 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania mające na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w tym realizację strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży. Wsparcie ukierunkowane jest na umiędzynarodowienie działalności innowacyjnych przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków. Promocja koncentruje się wokół sektorów gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym i innowacyjnym.

Pomoc finansową uzyskają projekty mające na celu promocję marki produktowej przedsiębiorcy i Marki Polskiej Gospodarki, w szczególności poprzez udział jako wystawca w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wsparcie wynosi do 50% wartości projektu, przy czym minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie są określone.

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

  • udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w targach ze stoiskiem narodowym z listy;
  • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
  • kampanie promocyjne.

Wnioski do konkursu będzie można składać od 16 października do 30 listopada 2023 r., godz. 16:00.

Więcej informacji o działaniu „Promocja marki innowacyjnych MŚP” można znaleźć na stronie PARP.

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, PARP Grupa PFR.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content