Introduction

Nabór na workshop z branżą włoską.

Nabór na workshop z branżą włoską.

Projekt „Małopolska – cel podróży” realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Obecnie prowadzony jest nabór małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej (15 firm) do udziału w workshopie z 5 przedstawicielami branży turystycznej z Włoch, który będzie przebiegał w formie indywidualnych 10-minutowych spotkań stolikowych wg. wcześniej ustalonego harmonogramu. Workshop odbędzie się 28 września 2023 r. o godzinie 9.00 – 12.30 w Hotelu Kossak, pl. Kossaka 1, 31-106 Kraków w sali A-B na szóstym piętrze. Po workshopie zapraszamy na lunch.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie oraz w załącznikach, natomiast w razie pytań prosimy o kontakt z Panią Karoliną Jawor karolinaj@mot.krakow.pl w godzinach pracy biura MOT 8:00-16:00.

W celu prawidłowego zgłoszenia swojego udziału prosimy o złożenie wypełnionych i podpisanych dokumentów przesłanych w załączniku tj.:

  1. Załącznik nr 12 – Formularz zgłoszeniowy na misję przyjazdową;
  2. Załącznik nr 9 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  3. Uzupełnioną o dane firmy oraz podpisaną umowę uczestnictwa w misji gospodarczej – załącznik nr 4;
  4. Aktualny odpis KRS lub CEiDG.

Resztę dokumentów znajdą Państwo tutaj.

Rekrutacja prowadzona jest według kolejności zgłoszeń.

Kompletne dokumenty należy składać w formie mailowej na adres: rekrutacja@mot.krakow.pl lub osobiście w biurze MOT, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2023 r. do godziny 16:00.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content