Pożyczki obrotowe i inwestycyjne dla przedsiębiorców zabezpieczone gwarancjami  InvestEU.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadza nową ofertę pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorców, które będą zabezpieczone gwarancjami  InvestEU. Pożyczki ze wsparciem Unii Europejskiej będą objęte gwarancją spłaty w wysokości nawet do 80% kwoty udzielonej pożyczki, a koszty udzielonej gwarancji będzie…

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – nowe pożyczki na samozatrudnienie i edukację.

W kwietniu ruszą nabory na preferencyjne pożyczki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) –poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pożyczki skierowane są do osób prywatnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ci pierwsi…

Kredyt Ekologiczny – wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków do: Działanie 3.01 Kredyt ekologiczny (CP2) Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Numer naboru: FENG.03.01-IP.03-002/24 Krótki opis działania W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej,…

Gwarancje BGK z InvestEU zabezpieczą finansowanie dla MŚP.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Współpraca umożliwi wprowadzenie do oferty banku gwarancji z programu InvestEU. Unijne wsparcie to szansa dla podmiotów, które nie posiadają wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu lub wykorzystały już limity pomocy de…

Ruszył kolejny nabór w ramach Linii Reporęczeniowej dla przedsiębiorców z małopolski

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy ogłosił nabór wniosków dla przedsiębiorców z małopolski, w związku z zawarciem umowy dotyczącej wdrażania produktu finansowego – Linia Reporęczeniowa dla funduszy poręczeniowych. Dzięki otrzymanemu wsparciu, małopolskie firmy z sektora MŚP będą mogły skorzystać z nowej puli Poręczeń Uniwersalnych.Informacje dotyczące warunków oferty,…

W 2024 r będą dostępne preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw.

Wsparcie inwestycji rozwojowych, podnoszenie efektywności energetycznej, produkcja energii ze źródeł odnawialnych – to przykłady działań, które m.in. małopolscy przedsiębiorcy   będą mogli sfinansować w ramach atrakcyjnych pożyczek z Funduszy Europejskich. Środki będą dostępne prawdopodobnie w pierwszej połowie 2024 r. dzięki współpracy…

Przedłużony okres obowiązywania specjalnych warunków gwarancji de minimis.

Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, przedłuża okres obowiązywania specjalnych warunków gwarancji de minimis. Przedsiębiorcy będą mogli dalej z nich korzystać na preferencyjnych zasadach do 31 grudnia 2023 roku.  Gwarancje de minimis zabezpieczają spłatę kredytów obrotowych lub inwestycyjnych…

Instrumenty Finansowe UE – Program InvestEU

Przykładem wspólnego pomysłu na pobudzenie inwestycji w Polsce jak i w Europie jest szereg tzw. programów ramowych UE, w tym najnowszy Program: InvestEU. Ma on na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarki unijnej, tworzenie nowych możliwości rozwojowych dla przedsiębiorców, którzy mogą sięgnąć…

Nieoprocentowana pożyczka płynnościowa POIR dla woj. małopolskiego – decyduje kolejność złożenia wniosków w generatorze.

Pożyczka płynnościowa POIR dla woj. małopolskiego Nabór wniosków o pożyczkę płynnościową POIR dla woj. małopolskiego rozpocznie się w dn. 03-04-2023 r. o godz. 10.00 i trwać będzie co najmniej 3 dni robocze, tj. do dn. 05-04-2023 do końca dnia. O…
Skip to content