Pożyczka turystyczna dla MŚP

W dniu 27 lipca br. pomiędzy Małopolskim Funduszem Rozwoju, a Polską Fundacją Przedsiębiorczości, podpisano umowę o pośrednictwo finansowe dot. udzielania „Pożyczki Turystycznej” dla MŚP w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pożyczki będą kierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę…

Antycovidowe pieniądze dla firm. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła prawie 1,4 mld zł dla MŚP

Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój w ramach inicjatywy REACT-EU. Skorzystają mikro, małe i średnie firmy. Formalnie pieniądze z REACT-EU mają być dodane do programów unijnych na lata 2014-2020. Plan Ministerstwa…

„Pożyczka Turystyczna” dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z dniem 21.05.2021 roku rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego dotyczącej udzielania „Pożyczki Turystycznej” dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie usługę…

Gwarancja Biznesmax

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki. Przedsiębiorca…

Pożyczka unijna

​​ Pożyczka unijna pożyczka w województwie małopolskim o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł dla MŚP na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe oprocentowanie od 0,15% w skali roku Cel finansowania: Przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie…

Fundusze poręczeniowe na wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze poręczeniowe to instytucje o charakterze non profit, których głównym celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Zadaniem funduszy jest poręczanie zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, natomiast nie posiadają zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące takie jak fundusze…
Skip to content