W 2024 r będą dostępne preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw.

Wsparcie inwestycji rozwojowych, podnoszenie efektywności energetycznej, produkcja energii ze źródeł odnawialnych – to przykłady działań, które m.in. małopolscy przedsiębiorcy   będą mogli sfinansować w ramach atrakcyjnych pożyczek z Funduszy Europejskich. Środki będą dostępne prawdopodobnie w pierwszej połowie 2024 r. dzięki współpracy…

Przedłużony okres obowiązywania specjalnych warunków gwarancji de minimis.

Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, przedłuża okres obowiązywania specjalnych warunków gwarancji de minimis. Przedsiębiorcy będą mogli dalej z nich korzystać na preferencyjnych zasadach do 31 grudnia 2023 roku.  Gwarancje de minimis zabezpieczają spłatę kredytów obrotowych lub inwestycyjnych…

Instrumenty Finansowe UE – Program InvestEU

Przykładem wspólnego pomysłu na pobudzenie inwestycji w Polsce jak i w Europie jest szereg tzw. programów ramowych UE, w tym najnowszy Program: InvestEU. Ma on na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarki unijnej, tworzenie nowych możliwości rozwojowych dla przedsiębiorców, którzy mogą sięgnąć…

Nieoprocentowana pożyczka płynnościowa POIR dla woj. małopolskiego – decyduje kolejność złożenia wniosków w generatorze.

Pożyczka płynnościowa POIR dla woj. małopolskiego Nabór wniosków o pożyczkę płynnościową POIR dla woj. małopolskiego rozpocznie się w dn. 03-04-2023 r. o godz. 10.00 i trwać będzie co najmniej 3 dni robocze, tj. do dn. 05-04-2023 do końca dnia. O…

Unijna pożyczka antykryzysowa REACT–EU

Bez opłat, prowizji i wkładu własnego – ruszyły nabory wniosków w ramach pożyczki unijnej REACT-EU, której zadaniem jest wsparcie małopolskich firm w wychodzeniu z kryzysu postcovidowego. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 1,5 mln zł. Pożyczek udzielają Polska Fundacja…

Pożyczka turystyczna dla MŚP

W dniu 27 lipca br. pomiędzy Małopolskim Funduszem Rozwoju, a Polską Fundacją Przedsiębiorczości, podpisano umowę o pośrednictwo finansowe dot. udzielania „Pożyczki Turystycznej” dla MŚP w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pożyczki będą kierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę…

Antycovidowe pieniądze dla firm. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła prawie 1,4 mld zł dla MŚP

Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój w ramach inicjatywy REACT-EU. Skorzystają mikro, małe i średnie firmy. Formalnie pieniądze z REACT-EU mają być dodane do programów unijnych na lata 2014-2020. Plan Ministerstwa…

„Pożyczka Turystyczna” dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z dniem 21.05.2021 roku rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego dotyczącej udzielania „Pożyczki Turystycznej” dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie usługę…

Gwarancja Biznesmax

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki. Przedsiębiorca…
Skip to content