Wszystkie wpisy (page 2)


Małopolskie firmy wykorzystują wsparcie Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowe hale produkcyjne, zaawansowane maszyny i innowacyjne produkty – tak w skrócie można podsumować rozwój przedsiębiorstw z Małopolski, które dzięki wsparciu Krakowskiego Parku Technologicznego dynamicznie rozwijają swoje biznesy i zwiększają zatrudnienie. Pięć małopolskich przedsiębiorstw zainwestuje łącznie ponad 52 mln zł.

Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP. Cel działania Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT

Krakowski Park Technologiczny wydał kolejne decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Krakowski Park Technologiczny wydał kolejne decyzje o wsparciu w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Z ulgi podatkowej zdecydowało się skorzystać czterech dużych i dwa średnie przedsiębiorstwa z Małopolski: „KABANOS”, Lajkonik Snacks, Tele-Fonika Kable, Alupol Packaging Kęty, ARKAN oraz FCA. Zapraszamy

„GOZ – to się opłaca”: program dla przedsiębiorstw zainteresowanych zieloną ekonomią.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła konkurs „GOZ – to się opłaca”,  na wybór podmiotów realizujących projekty  które stanowią wsparcie dla przedsiębiorców pragnących aktywnie uczestniczyć w transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Konkurs „GOZ – to się opłaca” jest skierowany do

Nabór wniosków od osób bezrobotnych lub poszukujących pracy niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz od pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz na zorganizowanie stażu – ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej mogą być przyznane jednorazowo osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ A. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Informacje o szkoleniu Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W ramach projektu możliwa będzie realizacja

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – nowe pożyczki na samozatrudnienie i edukację.

W kwietniu ruszą nabory na preferencyjne pożyczki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) –poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pożyczki skierowane są do osób prywatnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ci pierwsi

Kredyt Ekologiczny – wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków do: Działanie 3.01 Kredyt ekologiczny (CP2) Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Numer naboru: FENG.03.01-IP.03-002/24 Krótki opis działania W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej,

Wstrzymanie od piątku – 29.03.2024 godzina 12.00 – naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej i na doposażenie – Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej poinformował, że z uwagi na dużą ilość wniosków, która wpłynęła do Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej oraz ograniczony limit środków Funduszu Pracy wstrzymujemy nabór wniosków  o przyznanie: Ostatni dzień naboru wniosków to 29.03.2024 r. do

Inwestycje firm w zaplecze B+R – nabór wniosków do 20 maja.

W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja przedsięwzięć dotyczących rozwijania infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia prac B+R oraz służącej uruchamianiu bądź rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach.   Zainteresowane podmioty będą mogły zainwestować m.in. w aparaturę, urządzenia laboratoryjne czy oprogramowanie.

Wsparcie dla małopolskich przedsiębiorstw społecznych.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymały promesy na dofinansowanie projektów, które uzyskały akceptację w ramach naboru wniosków z Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Dzięki Funduszom Europejskim z puli regionalnej w Małopolsce pojawi się więcej działań związanych z

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej 8 w Limanowej.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłosił III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości znajdującej się przy ul. M. B. Bolesnej 8 w Limanowej. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przysługującego Powiatowi Limanowskiemu prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 545/3, o powierzchni 0,0282

Dopisz się do katalogu promującego polski sektor budowy i wykańczania budowli

Firma działająca w branży budowlanej i wykańczania budowli i zarejestrowana jest w Polsce może bezpłatnie zamieścić swój profil w publikacji promującej polski sektor budowy i wykańczania budowli, którą w 2024 roku w formie e-booka wyda Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Ruszył kolejny nabór w ramach Linii Reporęczeniowej dla przedsiębiorców z małopolski

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy ogłosił nabór wniosków dla przedsiębiorców z małopolski, w związku z zawarciem umowy dotyczącej wdrażania produktu finansowego – Linia Reporęczeniowa dla funduszy poręczeniowych. Dzięki otrzymanemu wsparciu, małopolskie firmy z sektora MŚP będą mogły skorzystać z nowej puli Poręczeń Uniwersalnych.Informacje dotyczące warunków oferty,
Skip to content