Wszystkie wpisy (page 7)


47 mln euro wsparcia unijnego na ochronę własności intelektualnej dla MŚP. Już można składać wnioski

Komisja Europejska i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomiły The Ideas Powered for Business – nowy fundusz dla unijnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oferujący im wsparcie finansowe na ochronę praw własności intelektualnej. Fundusz dla MŚP to program zwrotu

„Granty na Eurogranty”: zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie do 50 mln zł. Przedłużony nabór

„Granty na Eurogranty” to konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie

„Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”: nowy konkurs „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”

Dzięki zwiększeniu budżetu na program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” PARP ogłosiła nową edycję konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”. Do dyspozycji przedsiębiorców jest 9,35 mln euro. Wnioski w konkursie będzie można składać od 1

Podatki – nowe szkolenia online w styczniu, Krajowa Administracji Skarbowej

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z województwa małopolskiego zaprasza na nowe szkolenia online w 2022 roku. Nowy rok inaugurujemy szkoleniem we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddziałem w Nowym Sączu. 4 stycznia eksperci z ZUS omówią zmiany w ubezpieczeniach społecznych a eksperci z nowosądeckiego urzędu

Tarcza antykryzysowa – nabór na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców z określonych branż

Przedsiębiorcy określonych branż mogą ponownie skorzystać z dotacji w kwocie do 5000 zł. 20 grudnia  2021 r. wprowadzono  rozporządzenie Rady Ministrów  zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 Zgodnie z powyższym działając z upoważnienia Starosty

Nabór wniosków na przyjęte do realizacji w 2022 r. formy pomocy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych.

Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na poszczególne formy pomocy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych. Dla pracodawców i przedsiębiorców: Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 23 000 zł na jedno stanowisko pracy.Prace interwencyjne –

Projekt Siła kompetencji

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt skierowany jest do

Sprzedaż internetowa na nowych zasadach. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Sprzedaż internetowa to bardzo szerokie pojęcie. Uogólniając można przyjąć, że odnosi się ono do prowadzenia sklepu internetowego. Przedmiotem sprzedaży w sieci mogą być bardzo różnorodne produkty – zarówno tradycyjne towary, takie jak żywność, odzież, buty, kosmetyki, sprzęt elektroniczny czy sprzęt

„ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesne kadry sektora TURYSTYKA” – szkolenia dla przedsiębiorców z branży turystycznej

CERTES sp. z o.o. jako Operator środków przeznaczonych na szkolenia dla przedsiębiorców z branży turystycznej, zaprasza do udziału w projekcie „ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesne kadry sektora TURYSTYKA” dofinansowanym ze środków UE. Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

System Wczesnego Ostrzegania

Cel finansowania: Wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w okresowych trudnościach. Start składania wniosków 8 grudnia 2021 Koniec przyjmowania wniosków 30 czerwca 2023 Szczegóły dofinansowania Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania

Granty na Eurogranty

Cel finansowania: Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE Koniec przyjmowania wniosków 27 stycznia 2022 Maksymalne dofinansowanie 280 060 zł Wartość projektu (koszty kwalifikowane) 280 060 zł Wkład własny 0% Miejsce realizacji

Konferencja online – Pomoc państwa dla przedsiębiorców w kryzysie.

8 grudnia 2021 r. odbędzie się wydarzenie kierowane do przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie lub są nim zagrożeni. W konferencji będzie można uczestniczyć online. Eksperci i praktycy omówią instrumenty Dyrektywy restrukturyzacyjnej, Polityki Nowej Szansy oraz odpowiedzą na najważniejsze pytania
Skip to content