Introduction

Otwórz swój biznes na korzyści obiegu zamkniętego – PARP zaprasza na cykl warsztatów w różnych miastach Polski

Otwórz swój biznes na korzyści obiegu zamkniętego – PARP zaprasza na cykl warsztatów w różnych miastach Polski

W ramach projektu Connect & ScaleUp Circular wspierającego kulturę innowacji w oparciu o zasady gospodarki obiegu zamkniętego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na 5 interaktywnych warsztatów w różnych miastach w Polsce. Odbywają się one pod hasłem „Otwórz swój biznes na korzyści obiegu zamkniętego”. Podczas wydarzeń przenalizowane zostaną możliwości, bariery i szanse transformacji cyrkularnej przedsiębiorstw.

Strategia gospodarki o obiegu zamkniętym to odpowiedź na ekonomiczne oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców, dalekosiężne plany biznesowe, rozwój oraz wizerunek nowoczesnego przedsiębiorstwa, a także kondycję naszej planety.​ Podczas warsztatów organizowanych w ramach projektu Connect & ScaleUp Circular uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć efektywny biznes na miarę czasów i zbudować przewagę konkurencyjną, a także za pomocą jakich modeli oraz narzędzi reagować na rosnące niedobory zasobów i surowców.

Warsztaty kierowane są do przedstawicieli firm:

  • O dużym potencjale cyrkularnym, zdolnych do wdrożenia rozwiązań cyrkularnych;
  • poszukujących rozwiązań cyrkularnych oraz dostawcy tych rozwiązań;
  • które mogą wykorzystać odpady jako surowce do produkcji;
  • zdolnych do współpracy w celu stworzenia wspólnego produktu/usługi/rozwiązania tworzą potencjalny łańcuch dostaw/wartości;
  • mogących stworzyć partnerstwo biznesowe oparte na modelu cyrkularnym, dostarczające wartość klientowi i dążące do zamknięcia obiegu.

Spotkania składają się z trzech części: wykładowej, warsztatowej oraz networkingowej. Podczas części wykładowej eksperci przedstawią zasady GOZ i wyjaśnią, dlaczego transformacja modelu biznesowego w kierunku cyrkularnym to konieczność. Uczestnicy dowiedzą się równieżjakie są korzyści wynikające z przekształcenia w kierunku modelu cyrkularnego, poznają bodźce do wprowadzania zmian, a także otrzymają unikatowe narzędzia biznesowe wspierające transformację w kierunku GOZ (m.in. modele, wspólne łańcuchy wartości czy możliwości zamykania obiegu).

Tematem części warsztatowej jest transformacja przedsiębiorstwa w stronę GOZ. Po krótkim wstępie i omówieniu zadań warsztatowych, uczestnicy przydzieleni zostaną do odpowiednich grup. Podczas warsztatów uczestnicy wraz z ekspertem praktykiem pracować będą m.in. nad: interpretacją przykładowego przedsiębiorstwa (CASE STUDY), modyfikacją łańcucha wartości, planem transformacji przedsiębiorstwa w kierunku GOZ.

Część networkingowa to czas na kontynuowanie inspirujących rozmów i dyskusji, dzielenie się doświadczeniami oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych, sprzyjających transformacji cyrkularnej przedsiębiorstw.

Korzyści z udziału w projekcie:

  • wiedza, umiejętności i narzędzia, w jaki sposób wspierać transformację swojego przedsiębiorstwa w kierunku GOZ;
  • praktyczny wymiar warsztatów – skupienie się na rzeczywistych problemach przedsiębiorstw napotkanych na drodze do transformacji cyrkularnej, w tym możliwość zaproponowania problemu biznesowego do rozpatrzenia na warsztatach;
  • okazja do nawiązania kontaktów biznesowych i zainicjowania długotrwałej współpracy między przedsiębiorstwami na poziomie lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym w ramach Polish Circular Hotposti European Circular Economy Stakeholder Platform;
  • możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług w formie wystawienniczej podczas Mazovian Circular Congress 2023 w ramach Circular Week 2023 – wydarzenia promującego koncepcje cyrkularne w Polsce i Europie.

Terminy warsztatów:

Spotkania są realizowane w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Rozwoju i Technologii pt. „inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020.

Więcej informacji o warsztatach „Otwórz swój biznes na korzyści obiegu zamkniętego” znajduje się na stronie PARP.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content