Introduction

Promocja marki innowacyjnych MŚP – do 30 listopada br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie.

Promocja marki innowacyjnych MŚP – do 30 listopada br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie.

W ramach oferty Funduszy Europejskich PARP zachęca do skorzystania z działania “Promocja marki innowacyjnych MŚP” z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Cel finansowania: Wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.

Koniec przyjmowania wniosków: 30 listopada 2023

Szczegóły dofinansowania:

Cel działania: Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie: Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

  • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
  • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
  • kampanie promocyjne.

Ile możesz otrzymać?
Wsparcie wyniesie do 50% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 50% całkowitego kosztu projektu. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł.

Dokumenty naborowe znajdziesz na stronie PARP

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content