FENG 2021-2027

O Programie

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przed Programem stawiamy następujące cele:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Chcemy to osiągnąć poprzez realizację instrumentów pogrupowanych w cztery priorytety: 

I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

II – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli  wspieranie projektów strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

III – Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

IV – Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspiernie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienienie wsparcia administracyjnego w realizacji Porgramu.

Dla kogo

Oferta Programu skierowana jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • sektora nauki,
 • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Formy wsparcia

Oferujemy:

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe,
 • kapitałowe oraz gwarancyjne,
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Budżet

ok 7,9 mld euro

Wersja Programu przyjęta przez Radę Ministrów 

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (PDF 2 MB)

Załącznik nr 1 do Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (PDF 841 KB)

Załącznik nr 2 do Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (PDF 574 KB)

Załącznik nr 3 do Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (PDF 492 KB)

Uchwała nr 165/2021 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027  (PDF 194 KB)

Wersja Programu przekazana do Komisji Europejskiej 16 marca 2022 r.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (PDF 2 MB)

Prezentacja 

Prezentacja Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 (wersja z konferencji otwierającej konsultacje) (PDF 2 MB)

0 comments on “FENG 2021-2027

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content