Zdobywaj biznesowe szlify z Centrum Rozwoju MŚP

Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości bezpłatnie wspiera polskich przedsiębiorców, pracowników sektora MŚP oraz osoby aspirujące do założenia własnej działalności gospodarczej, w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy. Oferta Centrum obejmuje zarówno usługi informacyjno-szkoleniowe, jak i doradcze oraz kooperacyjne.

Inteligentne specjalizacje regionu

Inteligentne specjalizacje regionu Małopolskie inteligentne specjalizacje Nauki o życiu (life sciences) Energia zrównoważona Technologie informacyjne i komunikacyjne Chemia Produkcja metali Elektrotechnika i przemysł maszynowy Przemysły kreatywne i czasu wolnego GRUPY ROBOCZE DS. INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI Małopolskie inteligentne specjalizacje – przewodnik 2020…
Skip to content