Wszystkie wpisy (page 15)


Fundusze poręczeniowe na wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze poręczeniowe to instytucje o charakterze non profit, których głównym celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Zadaniem funduszy jest poręczanie zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, natomiast nie posiadają zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące takie jak fundusze
Skip to content