Wszystkie wpisy (page 15)


LGD Przyjzna Ziemia Limanowska badanie ankietowe – dodatkowe środki

Szanowni Państwo,W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER poprzez podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju

Nabór wniosków rozwijanie działalności gospodarczej – LGD Piękna Ziemia Gorczańska

NABÓR   1/2021 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska – Ogłoszenie o naborze wniosków

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w

Fundusz Odbudowy

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy, przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej przypomina że dobiegają końca terminy udzielania wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

Twój biznes potrzebuje innowacji? Zgłoś się do Akademii Menadżera Innowacji

Do 21 maja br. przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do udziału w trzeciej edycji Akademii Menadżera Innowacji – projektu szkoleniowo-doradczego PARP. Do AMI mogą przystąpić przedstawiciele firm bez względu na branżę i wielkość firmy. Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc.

Przemysł 4.0

Cel finansowania: Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0. Ogłoszenie konkursu 22 marca 2021 Start składania wniosków 15 czerwca 2021 Koniec przyjmowania wniosków 30 czerwca 2021 Maksymalne dofinansowanie 800 000 zł

Bony na innowacje

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje,

typ projektu C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem.

IP Box

Co to jest IP Box? IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Ma zachęcać przedsiębiorców do odważniejszego szukania
Skip to content