Introduction

Fundusze Europejskie wspierają sukcesję w firmach rodzinnych

Fundusze Europejskie wspierają sukcesję w firmach rodzinnych

Polskie biznesy rodzinne mogą starać się o pomoc w procesie sukcesji. Cztery wybrane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości firmy doradcze, oferują wsparcie m.in. w zakresie opracowania dedykowanej strategii sukcesji. Działania są finansowane ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Jednym z wyzwań, przed którym stoi biznes rodzinny, jest perspektywa przekazania firmy kolejnym pokoleniom, czyli przeprowadzony z powodzeniem proces sukcesji. Z tego oraz innych powodów związanych ze specyfiką przedsiębiorstw familijnych, powstaje w Polsce coraz więcej inicjatyw wspierających ten rodzaj działalności gospodarczej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu „Sukcesja w firmach rodzinnych” –  finansowanego z programu POWER – wybrała firmy doradcze, które realizują projekty wspierające firmy rodzinne w opracowywaniu strategii sukcesji: „Przez sukcesję z Przewodnikiem”, „Sukcesja z sukcesem”, „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie między generacjami” oraz „Sukcesja w firmach rodzinnych”. Dzięki wiedzy i doświadczeniu tych podmiotów, przedsiębiorcy mają szansę wypracować rozwiązania prawne, finansowe i organizacyjne niezbędne do tego procesu.

– Obecność firmy doradczej i nazwanie potrzeby, jaką ma przedsiębiorstwo, jest dobrą motywacją do wprowadzenia konkretnych zmian. Chcemy w ciągu najbliższych 5 lat opracować indywidualną strategię sukcesji dla 1000 firm rodzinnych. Każde z przedsiębiorstw otrzyma od nas pomoc w postaci działań doradczych – powiedział Paweł Gawron z firmy Nova Praxis, realizującej projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie między generacjami”.

Sukcesja to złożony i powolny proces zmiany pokoleniowej, wymagający odpowiedniego przygotowania i kilkuletniego okresu realizacji. Dobrze przeprowadzona sukcesja powinna opierać się  na tzw. modelu 4W, który oznacza przebiegający pomiędzy dwoma pokoleniami transfer wiedzy, władzy i własności przy zachowaniu wartości spajających wspólną tożsamość firmy rodzinnej. Duży wpływ na nią wywierają również czynniki zewnętrzne, niezwiązane z samym przedsiębiorstwem, do których należą osobowość oraz wiek nestora (właściciela) i sukcesora, ich kompetencje interpersonalne, utrzymywany w rodzinie model wychowania czy nawet skala i rozmiar konfliktów rodzinnych.

Co ważne, u podstaw udanego procesu przekazania firmy kolejnemu pokoleniu, leży transfer wiedzy o tym, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, jaka jest jego historia, znajomość branży, w której funkcjonuje, perspektywy rozwoju.

– Wydaje się, że każdy nestor – jeśli już się zdecyduje na podjęcie sukcesyjnego wyzwania – chciałby przekazać młodszemu pokoleniu firmę uporządkowaną, sprawną organizacyjnie, stabilną ekonomicznie i gotową na zmiany otoczenia biznesowego. Ale osiągnięcie gotowości sukcesyjnej, wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami, zarówno twardymi, jak i miękkimi. Do najważniejszych wśród twardych należą wyzwania strategiczne, personalne, organizacyjno-zarządcze, finansowe oraz prawne. Mnogość wyzwań związanych z osiągnięciem gotowości sukcesyjnej sprawia, że istnieje duże zapotrzebowanie wśród nestorów biznesów rodzinnych i potencjalnych sukcesorów na wsparcie doradcze w procesie sukcesji – powiedział Andrzej Bocheński z firmy PM Doradztwo Gospodarcze, realizującej projekt „Przez sukcesję z przewodnikiem”.

Z kolei, jak zauważa Magdalena Franciszek z grupy inwestycyjno-konsultingowej DGA, realizującej projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych” – Spotkania z przedsiębiorcami dotyczące sukcesji są często bardzo emocjonujące. Rozmowy na początku dotyczą sytuacji rodzinnej, poszukiwania osób z najbliższego kręgu, które mogłyby kontynuować pomysł Nestora. Do tego dochodzi część psychologiczna, możliwość dzielenia się rolami w firmie z przyszłymi następcami. Dość często poprzez realizację projektu doprowadzamy do pierwszych szczerych rozmów Nestora z członkami rodziny.

Weź udział w drodze do sukcesjiW ramach działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polskie firmy wciąż mogą liczyć na wsparcie w zakresie sukcesji firm rodzinnych.

Aby zapewnić łatwy dostęp do programu przedsiębiorstwom z całego kraju, zostały wydzielone makroregiony, gdzie zgłoszenia do projektu prowadzone są przez beneficjentów wyłonionych przez PARP: DGA, Grupa ODITK, PM Doradztwo Gospodarcze i Nova Praxis.

Każde przedsiębiorstwo, które zakwalifikuje się do projektu, otrzyma wstępną sesję doradczą, badającą gotowość do sukcesji i określającą potrzebne szkolenia. Następny etap stanowią spotkania z doradcami z zakresu finansów, prawa, zarządzania i psychologii.

Projekt trwa do 2023 roku, a zgłaszać się można do poszczególnych beneficjentów.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie PARP.

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content