Introduction

Małopolski Festiwal Innowacji

Małopolski Festiwal Innowacji

O festiwalu

Małopolski Festiwal Innowacji to wyjątkowe święto innowacji i nowoczesnych technologii. Podczas tygodniowego wydarzenia rozmawiamy o innowacjach, współpracy pomiędzy nauką i biznesem, poznajemy wynalazki i ludzi za nich odpowiedzialnych, odwiedzamy wyjątkowe miejsca, dowiadujemy się jak skomercjalizować swoje pomysły, staramy się zaszczepić ducha innowacyjności i kreatywności.

Festiwal już od 11 lat łączy aktorów tworzących system innowacji w regionie: biznes, naukę, administrację oraz społeczność. Głównym organizatorem i koordynatorem Festiwalu jest Województwo Małopolskie, które zaprasza i angażuje kilkudziesięciu partnerów (firmy oraz instytucje) do organizacji różnorodnych wydarzeń (szkolenia, warsztaty, dni otwarte, konsultacje, itd.). Wspólnym celem jest promowanie innowacji i innowacyjności, transferu wiedzy oraz roli, jaką niesie dla rozwoju gospodarczego wzajemna współpraca. Festiwal z reguły odbywa się późną wiosną.

Obecnie wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.

Program MFI

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content