Introduction

Bony na rozwój pracowników firm – projekt “Ucz się u mistrza”

Bony na rozwój pracowników firm – projekt “Ucz się u mistrza”

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność na własny rachunek w Małopolsce? Świadczysz usługi w branży kosmetycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej lub hotelarskiej? Chcesz rozwijać pracowników? Skorzystaj z bonów na usługi uczenia w miejscu pracy w projekcie „Ucz się u mistrza”. Rekrutacja trwa.
Uczenie w miejscu pracy pozwoli Ci i Twoim pracownikom zdobyć lub poszerzyć umiejętności zawodowe pod okiem innego przedsiębiorcy z branży w relacji 1 na 1 w rzeczywistych warunkach pracy. Ucząc się będziecie mieli możliwość obserwacji Mistrza przy pracy oraz spróbowania „jak to się robi” pod jego okiem. Za usługi zapłacisz bonami rozwojowymi, które będą dofinansowane w 80%.
Co ważne, Ty sam – korzystając z regionalnej bazy usług uczenia w miejscu pracy – wybierzesz usługi, z których chcesz skorzystać lub wysłać na nie swoich pracowników. Pamiętaj jednak, że możesz zamówić w projekcie nie więcej niż 180 bonów, a na uczenie jednego pracownika możesz wydać nie więcej niż 120 bonów. Jeden bon wart jest 100 zł.
Aby skorzystać z bonów w projekcie „Ucz się u mistrza” należy:

  1. przejrzeć bazę usług uczenia w miejscu pracy i znaleźć interesujące Cię oferty (dzięki temu będziesz wiedział, ile bonów potrzebujesz); jeżeli dzisiaj nie ma w bazie usługi, której potrzebujesz, napisz na adres umistrza@wup-krakow.pl, a Twoja potrzeba trafi do Dostawców usług w projekcie;
  2. wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy, w którym zamówisz bony (od Ciebie zależy, ile ich zamówisz, musisz jednak zmieścić się w limicie 180 bonów);
  3. podpisać umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie (gdy dostaniesz informację o pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego);
  4. wpłacić wkład własny na numer konta wskazany w umowie do 5 dni roboczych od dnia jej podpisania (wkład własny to równowartość 20% wartości zamówionych przez Ciebie bonów, czyli np. jeżeli zamówiłeś 180 bonów o wartości 18 000 zł, wkład własny wynosi 3 600 zł);
  5. zapisać się na wybrane przez siebie usługi w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy;
  6. ocenić każdą usługę, w której brałeś udział, w ciągu 3 dni roboczych po jej zakończeniu.

Wszystkie informacje na temat udziału w projekcie znajdziesz w Regulaminie.
Koniecznie przeczytaj informacje dedykowane przedsiębiorcom korzystającym z bonów.

123
Masz pytania? Dzwoń lub pisz: tel. 12 619 85 12, 690 260 846, e-mail: umistrza@wup-krakow.pl
Projekt „Ucz się u mistrza” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian; Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, Typ B i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content