Introduction

Ruszyły zapisy do udziału w Akademii Menadżera Innowacji

Ruszyły zapisy do udziału w Akademii Menadżera Innowacji

Nauka nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji, a co za tym idzie – zwiększenie konkurencyjności na rynku. To wszystko czeka na przedstawicieli firm w ramach Akademii Menadżera Innowacji organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zapisy do programu potrwają do 9 września br.

Według Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, prowadzonego przez PARP, pozyskanie wykwalifikowanych pracowników stanowi przeszkodę w podejmowaniu działalności innowacyjnej – w 2022 r. wskazało na nią 65% innowacyjnych firm. Więcej niż co druga firma jest zdania, że brakuje wiedzy na temat wdrażania innowacji. Co więcej, uczenie się nowych rzeczy oraz pomysłowość i kreatywność są od lat jednymi z najbardziej potrzebnych kompetencji wskazywanych przez pracodawców w badaniach Bilansu Kapitału Ludzkiego.

Odpowiedzią m.in. na tę świadomość braków kompetencyjnych jest Akademia Menadżera Innowacji – projekt szkoleniowo-doradczy PARP. Od 25 lipca do 9 września br. przedstawiciele firm mogą zgłaszać się do czwartej edycji programu. Udział w AMI może wziąć każde przedsiębiorstwo, bez względu na branżę i wielkość, a wysokość dofinansowania uczestnictwa to nawet 80 proc. Celem programu jest wyposażenie menadżerów i pracowników – kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie – w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm.

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program PARP, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części – szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. 

W dotychczasowych, trzech edycjach programu AMI, udział wzięło 261 osób z 80 mikro, małych, średnich i dużych  przedsiębiorstw . Sukcesy odniesione przez te firmy, pokazały, jak ważne są kompetencje związane z kształtowaniem kultury innowacji oraz zarządzaniem całym cyklem innowacyjnym w danym przedsiębiorstwie. Wiemy, że uczestnicy Akademii Menadżera Innowacji doceniają nie tylko formę i jakość przekazywanej wiedzy, ale i dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb każdej z nich. Efektem Akademii są konkretne projekty wdrożeniowe, zwiększające konkurencyjność firm ze wszystkich branż i umożliwiające ich dalszy rozwój – mówi Dariusz Budrowski, Prezes PARP.

Co można zyskać dzięki udziałowi w Akademii Menadżera Innowacji:

  • kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą,
  • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,
  • do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,
  • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,
  • badanie innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
  • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
  • certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,
  • przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju firmy.

Uczestnictwo w programie dofinansowane jest ze środków unijnych i wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. dla dużych. Akademia zakłada udział od 2 do 4 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych firm – co najmniej trzech pracowników.

– Do tworzenia i rozwoju innowacji niezbędne są przełomowe pomysły, wynalazki, fundusze, zespół inżynierów. Do wprawienia procesów innowacyjnych w ruch, nadania im właściwego tempa i kierunku, konieczny jest jednak dobry menadżer. To on pełni kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności firm. Istnieje silna zależność pomiędzy dobrze zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy. Poprawa umiejętności zarządzania innowacjami, dzięki udziałowi w AMI, przyczyni się do rozwoju innowacyjnych firm w Polsce, dlatego gorąco zachęcam do wzięcia udziału w czwartej edycji Akademii – podsumowuje Dariusz Budrowski.

Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Więcej informacji na temat AMI.

AMI_logo

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content