Introduction

Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 27.07.2022r. do dnia 18.08.2022r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Przedmiotem jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 3 w Limanowej, w skład którego wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00041721/6.oznaczona jako działki ewidencyjne nr 380/83 o powierzchni 1,0981 ha i nr 380/85 o powierzchni 0,1044 ha (które sprzedawane będą łącznie).

Wykaz nieruchmości przeznaczonej do sprzedaży

Przedmiotem jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 3 w Limanowej, w skład którego wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00041721/6 oznaczona jako działka ewidencyjna nr 380/74 o powierzchni 0,2147 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

image_pdf
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content