Introduction

Rynek zamówień publicznych – skorzystaj z szansy i zawalcz o kontrakty w Polsce i na rynkach międzynarodowych

Rynek zamówień publicznych – skorzystaj z szansy i zawalcz o kontrakty w Polsce i na rynkach międzynarodowych

Fundusze Europejskie umożliwiają mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wzięcie udziału w szkoleniach i doradztwie oraz nabycie wiedzy, jak ubiegać się o zamówienia publiczne. Z oferty mogą także skorzystać firmy, które chcą dowiedzieć się, jak zaistnieć na zagranicznych rynkach zamówień publicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zachęca do udziału w projektach dotyczących zamówień publicznych.

Według danych Urzędu Zamówień Publicznych, w 2020 roku, w Polsce udzielono ponad 135 tys. zamówień publicznych o wartości 183,5 mld zł. Aż 82% złożonych ofert pochodziło od wykonawców z sektora MŚP. Wartość kontraktów może być jeszcze większa, jeżeli weźmie się pod uwagę zagraniczne zamówienia publiczne, bo o takie przedsiębiorcy mogą powalczyć również poza granicami naszego kraju.

Chcąc ułatwić przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o nowe kontrakty w ramach rynku zamówień publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie wybrała podmioty, które stworzyły specjalne oferty kursów i doradztwa w tym zakresie, finansowane z Funduszy Europejskich. Mowa o projektach Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich, Krajowe zamówienia publiczne oraz Międzynarodowe zamówienia publiczne, finansowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

– Szkolenia i doradztwo oferowane w projektach dotyczą ubiegania się o zamówienia publiczne zarówno w Polsce, jak również na rynku międzynarodowym. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do wzięcia udziału w dofinansowanych z Funduszy Europejskich kursach, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia szansy na zdobycie nowych kontraktów – podkreśla Monika Łyk, zastępca dyrektora departamentu odpowiedzialnego za te projekty w PARP.

Celem konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” jest wzrost aktywności przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych poprzez wzrost wiedzy i kompetencji przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy do tej pory byli na tym rynku nieaktywni. Firmy mogą zgłaszać się do 30 września 2023 r., swoje kursy oferuje 5 operatorów w całej Polsce.

„Krajowe zamówienia publiczne” to projekt, którego celem jest finansowanie nabycia kompetencji z zakresu zamówień publicznych, pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Chętni mogą zgłaszać się do końca 2022 roku, a do wyboru mają 2 operatorów.

Z kolei celem „Międzynarodowych zamówień publicznych” jest nabycie kompetencji z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Wnioski o udział w szkoleniu można składać do 14 maja 2023 r., operator świadczy usługi w całej Polsce.

Od ponad roku obowiązuje nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która kompleksowo reguluje zasady udzielania zamówień publicznych, począwszy od momentu planowania, poprzez przygotowanie postępowania, procedurę wyboru wykonawcy, aż po realizację zawartej umowy i jej ocenę. Zarówno nowa ustawa, jak i nowe elektroniczne narzędzia sprawiają, że przedsiębiorcy zaczynają patrzeć na zamówienia – jak na szansę na rozwój, w tym zdobycie nowych klientów. Ważne, żeby posiadać odpowiednią wiedzę – jak korzystać z tej szansy. 

W trakcie szkoleń przedsiębiorcy otrzymują przede wszystkim praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełnienia warunków zamówień publicznych, opracowania pisma i materiałów zgłoszeniowych, sporządzania wniosku o protokół z otwarcia ofert oraz weryfikacji dokumentów związanych z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą. Co niezwykle istotne, uczestnicy zajęć mają także możliwość przećwiczenia wypełniania wniosków oraz korzystania z narzędzi online. Większość projektów zakłada również możliwość indywidualnego doradztwa, dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy. Ci, którzy już mają za sobą pierwsze kroki na rynku zamówień publicznych, poznają korzyści i ułatwienia wynikające z nowej ustawy.

Podmioty, które oferują wsparcie w tym zakresie, widzą, jak duże jest zapotrzebowanie przedsiębiorców na fachową wiedzę.

– Jestem doradcą klientów w ramach tych projektów od 6 lat, a na rynku zamówień publicznych działam już od ponad 15 lat. Na przestrzeni tego okresu widzę, z dużą satysfakcją, jak firmy, którymi się opiekowałem, nabierają pewności udziału w przetargach. Mamy na koncie wiele sukcesów, które doprowadziły do wygranych przetargów. Co więcej, firmy po kilku latach udziału w projekcie są już w stanie samodzielnie podejmować wiele działań, przy których im wcześniej doradzałem. Z wieloma z nich pozostaję w stałym kontakcie, także po zakończeniu realizacji projektu. Jest to dla mnie potwierdzenie, że praca, którą wykonuję ma dla nich duże znaczenie – zaznacza Bartosz Kozłowski, radca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k.

Wielu firmom, które przeszły kursy szkoleniowe, udało się z sukcesem wygrać przetargi. Takim przykładem jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „MARKAN” Marek Kłysz – Pirski:

– Dzięki uczestnictwu w projekcie uzyskaliśmy wiedzę jak sporządzić ofertę, jak ją złożyć w postaci elektronicznej i na jakie elementy należy zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na wygranie przetargu. Pomoc doradcy okazała się bezcenna, dwukrotnie wygraliśmy postępowanie przetargowe. Udało nam się wyeliminować konkurencję, która stanowiła na rynku monopol. Usługa jest realizowana na najwyższym poziomie – podsumowuje właściciel firmy.

Zagraniczne zamówienia publiczne

Przedsiębiorcy mogą brać również udział w procedurach zamówień publicznych ogłaszanych przez międzynarodowe organizacje, takie jak: Bank Światowy, Sojuszu Północnoatlantycki, Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Wartość rynku zagranicznego szacuje się na ok. 50 mld dolarów rocznie. Warto zainteresować się tymi zamówieniami, nie tylko ze względu na ich wartość, ale z uwagi na ewentualny sukces, który może przyspieszyć umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa.

Procedury przetargowe organizacji międzynarodowych wymagają szczegółowej wiedzy na ich temat, znajomości języków obcych i zdolności do współpracy w ramach międzynarodowych konsorcjów przetargowych. Udział w procedurze powinna poprzedzić dokładna analiza możliwości biznesowych firmy.

W ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. oferuje przedsiębiorcom niezbędną wiedzę, szkolenia oraz doradztwo prawne. Prowadzą oni szkolenia m.in. z takich rynków jak: Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Czechy, Chorwacja, Serbia, a także z rynku Chin i Wietnamu. Ponadto szkolenia dotyczące zamówień takich organizacji jak NATO czy ONZ – cieszą się zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców.

Każde szkolenie to 6 godzin praktycznej wiedzy, która umożliwi skuteczny udział w przetargach na wybranym rynku. Kursy prowadzone są przez wybitnych trenerów, mających ogromną wiedzę praktyczną. W ramach dofinansowania każda firma może skorzystać z doradztwa prawnego, świadczonego przez radców prawnych i wspólników renomowanej poznańskiej kancelarii prawnej, posiadającej wieloletnie doświadczenie na rynku zamówień publicznych. Dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalistów udział w zagranicznych przetargach, stanie się bardziej przystępny i skuteczny.

Więcej informacji dostępnych na stronie.

Pliki do pobrania

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content