Introduction

Wdrażanie innowacji – nabór wniosków działanie 1.12

Wdrażanie innowacji – nabór wniosków działanie 1.12

Dla kogo

MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego lub oświadczą, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.Na co

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).

Wdrażane wyniki prac B+R mogą być wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa przeprowadzonych przy wsparciu środków europejskich lub mogą zostać zrealizowane lub nabyte przez przedsiębiorstwo przy wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub ze środków własnych przedsiębiorstwa. Jeśli prace B+R przeprowadzone zostały samodzielnie przez Wnioskodawcę, wówczas, wraz w wnioskiem o dofinansowanie, złożyć należy opis posiadanych wyników prac B+R (zgodnie z minimalnym zakresem określonym w Załączniku nr 10 do Regulaminu).

Wnioskodawca na moment składania wniosku musi mieć uregulowane kwestie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, tj. musi dysponować wynikami prac B+R do celów komercyjnych.

Szczegóły naboru – kliknij tutaj.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content