Introduction

Operatorzy programów akceleracyjnych Startup Booster Poland – Smart UP

Operatorzy programów akceleracyjnych Startup Booster Poland – Smart UP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór Startup Booster Poland – Smart UP z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Celem działania Startup Booster Poland – Smart UP jest zapewnienia kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez profesjonalne programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów.

Wybrane podmioty oferować będą programy akceleracji startupów, polegające na profesjonalnych działaniach wspierających dynamiczny rozwój młodych spółek technologicznych. W toku akceleracji startupy – oprócz wsparcia ekspertów, mentorów oraz korporacji i funduszy VC – będą mogły uzyskać granty w kwocie do 400 tys. zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Więcej informacji o działaniu Startup Booster Poland – Smart UP znajduje się na stronie PARP.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content