Introduction

Rozwój kompetencji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – PARP

Rozwój kompetencji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki naboru konkursu „GOZ – to się opłaca”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Działanie ma na celu wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w uświadomieniu korzyści biznesowych z wprowadzania rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) do firm.

PARP rekomendowała do dofinansowania 8 ogólnopolskich projektów, które otrzymają ponad 81 mln zł na zrekrutowanie, zbadanie poziomu wiedzy przedsiębiorców w zakresie GOZ, a przede wszystkim przeprowadzenie dla nich szkoleń i doradztwa poszkoleniowego. Rozpoczęcie realizacji pierwszych projektów, a co za tym idzie procesu rekrutacji przedsiębiorców, planowane jest już na przełomie lutego/marca 2024 r.

Cel konkursu

„GOZ – to się opłaca” to konkurs mający na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom i ich pracownikom w celu rozwoju kompetencji dotyczących zielonej ekonomii w zakresie niskiej/ zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym. Gospodarka o obiegu zamkniętym to model rozwoju gospodarczego, który zakłada maksymalizację wykorzystania surowców, materiałów i produktów przy jednoczesnym respektowaniu ograniczeń zasobowych Ziemi.

Do kogo był skierowany nabór?

Nabór wniosków trwał od 17 sierpnia do 11 września 2023 r. i był skierowany do beneficjentów, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie rekrutacji, organizacji i realizacji szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników. Uczestnikami projektu będą przedsiębiorcy (i ich pracownicy) zainteresowani planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku nisko i zeroemisyjności oraz wdrażaniem rozwiązań GOZ.

Lista projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania znajduje się na stronie PARP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dzięki otrzymanemu wsparciu, pracodawcy i ich pracownicy będą mogli wziąć udział w szkoleniach i działaniach doradczych, które zwiększą świadomość znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie. Eksperci i doradcy poruszą tematy związane z m.in. przejściem z gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważonym rozwojem w działalności przedsiębiorstw, regulacjami unijnymi (taksonomia) i krajowymi oraz działaniami rządowymi wspierającymi rozwój GOZ, ogólną koncepcją GOZ, cyrkularnymi modelami biznesowymi oraz sposobami finansowania działalności GOZ w przedsiębiorstwie oraz sieci przedsiębiorstw we wdrożeniach rozwiązań GOZ z przykładami dobrych praktyk.

Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie będzie przekraczać 11,125 mln zł.

Pracownik przedsiębiorstwa może uzyskać wsparcie w wysokości około 10 000 zł. W projektach nie przewiduje się wkładu własnego. To oznacza, że można zdobyć dofinansowanie, które pokryje 100% kosztów projektu. Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 36 miesięcy.

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content