Introduction

Akademia HR

Akademia HR

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), PARP zrealizowała nabór „Akademia HR”, mający na celu wskazanie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich zespołów. Pod koniec pierwszego kwartału menadżerowie HR oraz pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną w firmach będą mogli zgłaszać się do wybranych operatorów wsparcia. To dla nich unikalna okazja do zdobycia wiedzy, która pozwoli im skuteczniej przygotować się do nadchodzących wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi oraz ewolucją rynku pracy.

“Wybrani operatorzy skupiają się w najwyższym stopniu na obszarach krytycznych dla współczesnego rynku pracy, takich jak cyfryzacja, automatyzacja, praca zdalna, starzenie się kadr czy wielokulturowość. Te dynamicznie zmieniające się dziedziny są uznawane za kluczowe w kontekście programów edukacyjnych. W pełni wierzymy, że nasza inicjatywa przyczyni się do tworzenia nowoczesnych i zrównoważonych modeli zarządzania zasobami ludzkimi, otwierając przestrzeń dla rozwoju innowacyjnych strategii personalnych w obliczu współczesnych wyzwań. Gratulujemy wszystkim operatorom za ich zaangażowanie w ten temat. Jednocześnie zachęcamy przedsiębiorców i ich pracowników do korzystania z oferowanych szkoleń i doradztwa,  ponieważ stanowią one klucz do efektywnego kształtowania przyszłości pracy” – mówi Katarzyna Karpińska, ekspertka z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9 wybranych operatorów

Wszystkie projekty, które uzyskały ocenę pozytywną, obejmują zasięgiem całą Polskę. Okres realizacji to maksymalnie 36 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do wybranych operatorów już pod koniec I kwartału 2024 r.

Wybrane firmy szkoleniowo-doradcze to:

  • HRP GRANTS sp. z o.o. – Przepis na rozwój – Akademia HR
  • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – Akademia HR – doskonalenie kompetencji kadry zarządzającej zasobami ludzkimi
  • Puławskie Centrum Przedsiębiorczości – UPSKILLING HR
  • Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. – Akademia HR – czas na zmiany
  • Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – Akademia HR. Szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstw i ich pracowników
  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – AKADEMIA HR – dostosuj firmę do wymagań jutra
  • CERTES sp. z o.o. – NA WYŻSZYM POZIOMIE – KWALIFIKACJE DLA HR
  • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”– Menadżer HR
  • TECHPAL sp. z o.o. – AKADEMIA HR. Profesjonalne kadry HR kluczem do rozwoju przedsiębiorstw

Szkolenia dostosowane do Kompetencji HR

Dziewięciu wyłonionych operatorów ma za zadanie udzielanie wsparcia szkoleniowo-doradczego, które będzie odpowiadało założeniom Opisu Kompetencji w obszarze HR. To podejście ma na celu dostosowanie kadr do nowych realiów rynkowych, podkreślając znaczenie umiejętnego zarządzania zmianą, różnorodności, współpracy międzypokoleniowej czy wykorzystania cyfrowych narzędzi w HR.

Dzięki operatorom, uczestnicy szkoleń i doradztwa zdobędą umiejętności, które umożliwią im projektowanie zasad zrównoważonego rozwoju dostosowanych do potrzeb ich własnych firm oraz formułowanie założeń polityki personalnej w kontekście wyzwań rynku pracy. Będą przygotowani do identyfikacji potrzeb rozwojowych organizacji, tworzenia strategii HR wspierającej różnorodny rozwój oraz integrowania wyzwań „zielonej gospodarki” z polityką personalną. Nauczą się także, jak analizować i dostosowywać politykę HR do aktualnych trendów rynkowych, angażować różne grupy interesariuszy w procesy HR oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju kapitału ludzkiego firmy.

Zgodnie z Opisem Kompetencji w obszarze HR, oferowane usługi rozwojowe będą również obejmować monitorowanie efektywności strategii HR, dostosowywanie jej do ewoluujących oczekiwań pracowników oraz promowanie proekologicznych postaw w miejscu pracy.

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content