Introduction

Wstrzymanie naboru wniosków od 24 stycznia 2024- Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że z uwagi na dużą ilość wniosków, które wpłynęły do Urzędu oraz ograniczony limit środków Funduszu Pracy wstrzymujemy od dnia 24.01.2024 r. nabór wniosków na:

organizację staży,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Wstrzymanie naboru wniosków od 24 stycznia 2024- Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że z uwagi na dużą ilość wniosków, które wpłynęły do Urzędu oraz ograniczony limit środków Funduszu Pracy wstrzymujemy od dnia 24.01.2024 r. nabór wniosków  na:

  1. organizację staży,
  2. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Jednocześnie informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski: o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowanie zatrudnienia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, refundacje w ramach bonu zatrudnieniowego, refundację kosztów przejazdu na staż, przyznanie bonu na zasiedlenie, oraz szkolenia w toku indywidualnym.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content