Introduction

Inwestycja C 1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam.

Inwestycja C 1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam.

Dla kogo: Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

W ramach konkursu operatorzy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA.

Cel: Celem naboru jest wyłonienie do objęcia wsparciem Przedsięwzięć w ramach inwestycji C1.1.1. „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”, które zapewnią powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na terenie całego kraju oraz ciągłe wspieranie ich rozwoju. Kluczowe będzie przede wszystkim zapewnienie bardzo szybkiego Internetu na obszarach wykluczonych i likwidacja „białych plam”.

Harmonogram naboru:

Nabór będzie trwał 62 dni.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 czerwca 2024

Zakończenie naboru wniosków: 6 sierpnia 2024 o godzinie 16:59

Szczegóły naboru

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content