Introduction

Nabór wniosków na przyjęte do realizacji w 2023 r. formy pomocy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych

Nabór wniosków na przyjęte do realizacji w 2023 r. formy pomocy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych

Informujemy, że od dnia 16 stycznia 2023 r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej rozpoczyna nabór wniosków na poszczególne formy pomocy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych.

Dla pracodawców i przedsiębiorców:

 1. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
 2. Prace interwencyjne – łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej do 9 120,54 zł
 3. Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej po pięćdziesiątym roku życia – łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia 20 940 zł
 4. Staże (minimalny okres odbywania stażu wynosi 3 miesiące) – stażysta otrzymuje stypendium 120% zasiłku dla bezrobotnych wypłacane przez PUP.
 5. Prace społecznie użyteczne.
 6. Roboty publiczne organizowane przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe lub spółki wodne i ich związki
 7. Refundacja w ramach bonu zatrudnieniowego, pomoc przeznaczona jest dla pracodawców tzn. zatrudniających na dzień złożenia wniosku co najmniej jednego pracownika. Refundacja przyznawana jest w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia– łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej 15 649,20 zł.
 8. Refundacja kosztów zatrudnienia w DPS i WRiPZ – maksymalny okres przysługiwania refundacji wynosi 12 miesięcy.

Dla bezrobotnych:

 1. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej
 2. Refundacja kosztów przejazdu na staż – do 300 zł miesięcznie.
 3. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem – do 600 zł miesięcznie na dziecko.
 4. Bon zatrudnieniowy – gwarancja długotrwałego zatrudnienia.
 5. Bon na zasiedlenie – 8.000 zł w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
 6. Szkolenia – szkolenia w toku indywidualnym na wniosek osoby bezrobotnej oraz szkolenia grupowe planowane przez PUP.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków, o czym będziemy informować na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

 1. Pracodawcy, przedsiębiorcy i osoby bezrobotne z terenu Miasta i Gminy Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź mogą składać wnioski w Lokalnym Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 4, tel. 18 3311 710.
 2. Pracodawcy i przedsiębiorcy z pozostałych gmin powiatu limanowskiego proszeni są o składanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej w centrum obsługi pracodawców (budynek C wejście bezpośrednio z parkingu), nr tel. 18 33 37 820, 18 33 37 830., osoby bezrobotne składają wnioski u prowadzącego doradcy klienta ( I piętro PUP Limanowa).

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (oznaczenie wniosku PSZ-WZUZS) można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl. Logowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez login gov.pl (profil zaufany, e-dowód, lub moje ID).

Aktualne wnioski na poszczególne formy wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w zakładce dla pracodawców lub bezrobotnych – dokumenty do pobrania.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content