Introduction

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Program zatwierdzony!

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Program zatwierdzony!

Komisja Europejska zaakceptowała pieniądze dla naszego regionu, które zostaną przekazane do 2027 roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

post FE_6122022_5.png

Szczegółowy zakres wsparcia Funduszy Europejskich w Małopolsce (FEM) w milionach euro wygląda następująco:

  • badania i rozwój (B+R) oraz przedsiębiorczość: 311 976 380
  • ochrona środowiska: 509 977 736
  • transport miejski: 136 256 409
  • transport regionalny: 200 844 461
  • infrastruktura społeczna: 298 846 736
  • rynek pracy, edukacja i włączenie społeczne: 659 284 451
  • wsparcie dla wspólnot lokalnych: 211 337 246
  • sprawiedliwa transformacja Małopolski Zachodniej: 264 558 697 (w tym pomoc techniczna)
  • pomoc techniczna: 97 216 227 (bez FST)

Kolejna część to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Małopolska ostatecznie będzie miała do dyspozycji, na tym etapie około 2,7 miliarda euro, co daje według obecnych przeliczników około 13 miliardów złotych. To będą środki przeznaczone na rozwój województwa

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content