Oferty lokalizacyjne

 

Aktualności – Tereny Inwestycyjne 

informacja o wyniku przetargu – II przetarg u s t n y nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej w Limanowej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z dnia 16 maja 2023 OGŁOSZENIE O PRZETARGUZarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a II przetarg u s t n y nieograniczony na sprzedażprawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej

Ogłoszenie o przetargu – nieruchomość dz. ewid. 380/83, 380/85 przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 3 przy ul. Fabrycznej w Limanowej. Przedmiotem przetargu jest:Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 380/83 o powierzchni

Ogłoszenie o przetargu – nieruchomość dz. ewid. 380/74 przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 3 przy ul. Fabrycznej w Limanowej. Przedmiotem przetargu jest:Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 380/74 o powierzchni

Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 27.07.2022r. do dnia 18.08.2022r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – Mszana Dolna

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 16.05.2022r. do dnia 05.06.2022r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w

 

 

Określenie możliwości rozwoju oferty lokalizacyjnej

Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego w celu operacyjnym 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu nakreśla kierunki interwencji ( kluczowe działania)

1.1.1. Planowanie stref aktywności gospodarczej ( tzw. SAG wg definicji RPO) w przestrzeni powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu czystego ekologicznie.  

1.1.2 Kompleksowe przygotowanie potencjalnych terenów inwestycyjnych.

 

 

Skip to content