Wsparcie dla Inwestora

Z myślą o dobrym klimacie inwestowania w powiecie limanowskim Starosta Limanowski powołał do dyspozycji inwestorów i przedsiębiorców

Zespół Punktu Obsługi Inwestora  którego zadaniem jest pomoc w przejściu procedur administracyjnych i opieka poinwestycyjna.


Opieka poinwestycyjna:
 1. Pomoc inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych.
 2. Pomoc w procesie reinwestycji, w tym między innymi poprzez dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aranżowanie spotkań z właścicielami gruntów inwestycyjnych.
 3. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z przedsiębiorcami, organizowanie spotkań.
 4. Promowanie działalności przedsiębiorstw na wydarzeniach/targach krajowych i międzynarodowych.
 5. Pośredniczenie w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi obsługę inwestorów na szczeblu ponadlokalnym.
 6. Wsparcie w poszukiwaniu kolejnych nieruchomości w przypadku
  rozszerzania istniejącej działalności oraz w trakcie samego procesu
  inwestycyjnego.

 Powiatowy Punkt Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora udostępnia MŚP oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą informacje o dostępnych unijnych środkach pomocowych jak również pomaga inwestorom zainteresowanym inwestowaniem na terenie powiatu limanowskiego.

 • Przeanalizujemy czy pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczką z funduszy unijnych
 • Poinformujemy o kryteriach przyznawania dofinansowania
 • Przedstawimy proces ubiegania się o dofinansowanie
 • Podamy dane kontaktowe do instytucji przyznającej dofinansowanie

Wsparcie PUP

Wsparcie Polskiej Strefy Inwestycji –  ulga podatkowa

 

Skip to content