Invest in

Zapraszamy do Punktu Obsługi Inwestora 

Wspieramy inwestowanie w powiecie limanowskim

Z myślą o dobrym klimacie inwestowania w powiecie limanowskim Starosta Limanowski powołał do dyspozycji inwestorów i przedsiębiorców Zespół Punktu Obsługi Inwestora,  którego zadaniem jest pomoc inwestorom na etapie inwestycji oraz opieka poinwestycyjna.

W poszczególnych zakładkach można się zapoznać z informacjami

O powiecie

Dlaczego warto tu zainwestować

Wsparciu dla inwestora

Ofertami lokalizacyjnymi

 Danymi kontaktowymi POI

 

Aktualności

Wsparcie firm w okresowych trudnościach – wybrano operatorów wsparcia.

Wspieranie dostosowania pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Adresaci wsparcia to przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów (np. kryzys gospodarczy w regionie, brak terminowych płatności ze strony kontrahentów, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi/produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników, czasowa choroba właściciela

Usługi Rozwojowe 4.0 – poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych

Cel finansowania: Poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) poprzez dofinansowanie zakupu licencji i szkoleń/doradztwa niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych usług. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów zakupu licencji podmiotom zarejestrowanym

Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH), skupiają liczne instytucje, przedsiębiorstwa i

Akademia HR

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), PARP zrealizowała nabór „Akademia HR”, mający na celu wskazanie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich zespołów. Pod koniec pierwszego kwartału menadżerowie HR oraz pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną w firmach

Pomoc dla MŚP w drodze do cyfryzacji. Hub4industry otwiera nowe możliwości – Krakowski Park Technologiczny

Rusza ponad 60 innowacyjnych usług dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępnych w ramach pomocy de minimis. Z początkiem roku hub4industry, czyli hub innowacji cyfrowych (EDIH) Krakowskiego Parku Technologicznego rozpoczął swoją kluczową misję wspierania przedsiębiorstw w modernizacji i cyfryzacji ich działalności.

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą: Termin składania wniosków: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r. Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: Szczegółowe warunki konkursu. Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października

  

 

Partnerzy Powiatu Limanowskiego

Skip to content