Invest in

Zapraszamy do Punktu Obsługi Inwestora 

Wspieramy inwestowanie w powiecie limanowskim

Z myślą o dobrym klimacie inwestowania w powiecie limanowskim Starosta Limanowski powołał do dyspozycji inwestorów i przedsiębiorców Zespół Punktu Obsługi Inwestora,  którego zadaniem jest pomoc inwestorom na etapie inwestycji oraz opieka poinwestycyjna.

W poszczególnych zakładkach można się zapoznać z informacjami

O powiecie

Dlaczego warto tu zainwestować

Wsparciu dla inwestora

Ofertami lokalizacyjnymi

 Danymi kontaktowymi POI

 

Aktualności

Już dzisiaj Mobilny Punkt Informacyjny FEM w Starostwie Powiatowym w Limanowej dotyczący funduszy unijnych (całodzienny dyżur) dla mieszkańców powiatu limanowskiego.

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Nowym Sączu zapraszają na indywidualne bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych. Na konsultacje zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką unijną, w tym: osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z terenu

Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania: Szkolenia lub doradztwo dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów doświadczają trudności w prowadzeniu działalności. Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom oraz przedsiębiorczyniom, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez

Doradztwo strategiczne i HR-owe, szkolenia dla pracowników, a także 63 000 zł grantu – „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”

Doradztwo strategiczne i HR-owe, szkolenia dla pracowników, a także 63 000 zł grantu na wdrażanie w firmie rozwiązań sprzyjających budowaniu przyjaznego środowiska pracy – na takie wsparcie mogą liczyć małe i średnie firmy z Małopolski w projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych – Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej kwocie  1 420 600 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez

Mobilny Punkt Informacyjny FEM w Starostwie Powiatowym w Limanowej dotyczący funduszy unijnych (całodzienny dyżur) dla mieszkańców powiatu limanowskiego.

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Nowym Sączu zapraszają na indywidualne bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych. Na konsultacje zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką unijną, w tym: osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z terenu

Pożyczki obrotowe i inwestycyjne dla przedsiębiorców zabezpieczone gwarancjami  InvestEU.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadza nową ofertę pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorców, które będą zabezpieczone gwarancjami  InvestEU. Pożyczki ze wsparciem Unii Europejskiej będą objęte gwarancją spłaty w wysokości nawet do 80% kwoty udzielonej pożyczki, a koszty udzielonej gwarancji będzie

Nabór wniosków w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Na podstawie §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (j.t. Dz.U. 2018r. poz. 117), działając w imieniu Starosty Limanowskiego,  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej             

Inwestycja C 1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam.

Dla kogo: Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy telekomunikacyjni. W ramach konkursu operatorzy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – stan na 31 maja br.

W dniu 31 maja 2024r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane były 3251 osób.W stosunku do kwietnia 2024r liczba ta spadła o 127 osób, natomiast w porównaniu do maja ubiegłego roku była niższa o  73 osoby. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły

  

 

Partnerzy Powiatu Limanowskiego

Skip to content