Introduction

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – Mszana Dolna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – Mszana Dolna

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 16.05.2022r. do dnia 05.06.2022r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości o pow. 487 m2, oznaczonej jako dz. ew. nr 4263/4 znajdującej się w Mszanie Dolnej obręb Gronoszowa, na poprawę warunków zagospodarowania działki 4263/2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content