blank

Ogłoszenie o trzecim naborze wniosków o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem uzyskania dotacji będzie wykazanie, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację przychód z działalności gospodarczej – niższy co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
Skip to content