Introduction

Nowelizacja ustawy w zakresie pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Nowelizacja ustawy w zakresie pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1192 z 2021r.)

Najważniejsze zmiany:

  • Umowy o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd, art. 15zzda, art. 15zze, art. 15zze2 i 15zze4 zawarte przed dniem ogłoszenia ww. ustawy ulegają zmianie z mocy prawa w brzmieniu nadanym nową ustawą w zakresie określonym w ww. przepisach.
  • Ustawa reguluje kwestie dotyczące  odroczenie terminów płatności,  rozkładania spłaty należności na raty oraz ich umarzania (art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd, art. 15zzda,  15zze, art. 15zze2 oraz art. 15zze4).
  • Ustawa wprowadziła nową formę wsparcia, tj. dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty (PKD 47.11.Z i 47.19.Z). Wnioski zgodnie z wcześniejszą informacją składać można od 23 lipca 2021 r. do 30 września 2021r. wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.   

Szczegóły dotyczące zasad składania wniosków i przyznawania określonego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce Tarcza Antykryzysowa.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content