Introduction

„Pożyczka Turystyczna” dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa

„Pożyczka Turystyczna” dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Plakat Małopolska Tarcza Antykryzysowa.

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z dniem 21.05.2021 roku rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego dotyczącej udzielania „Pożyczki Turystycznej” dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie usługę pośrednictwa finansowego polegającą na udzielaniu ze środków udostępnionych przez Zamawiającego pożyczek turystycznych dla MŚP z terenu województwa małopolskiego, które zostały szczególnie dotknięte kryzysem branży turystycznej i zanotowały w związku z tym wysoki spadek obrotów na skutek epidemii COVID-19.

Realizacja zamówienia będzie polegała na udzielaniu przez Wykonawcę pożyczek turystycznych na cele inwestycyjne, obrotowe bądź inwestycyjne i obrotowe, w pełni zwrotnych, udzielnych na zasadach preferencyjnych bądź rynkowych oraz monitorowaniu ich spłaty.

Celem pożyczki turystycznej jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym COVID-19 i zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie dla podmiotów będących mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami z terenu województwa małopolskiego, funkcjonującymi w obszarze szeroko rozumianego sektora turystyki, które to przedsiębiorstwa odnotowały największy spadek obrotów.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content