Introduction

Małopolski przedsiębiorco czy skorzystałeś już z dotacji 5 tys. zł?!

Małopolski przedsiębiorco czy skorzystałeś już z dotacji 5 tys. zł?!

Od 26 kwietnia 2021 r. znacząco poszerzone zostało grono przedsiębiorców mogących skorzystać z bezzwrotnej dotacji w wysokości 5 000 zł, udzielanej w ramach działań Tarczy Antykryzysowej. Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym jak i właścicielom mikro oraz małych firm pokryć bieżące koszty funkcjonowania, takie jak np. ZUS, czynsz, media, raty leasingowe czy zakupić sprzęt i dodatkowe wyposażenie niezbędne do pracy w nowo zaistniałych warunkach.

Kwota dotacji nie jest uznawana za przychód, co oznacza, iż przedsiębiorcy nie mają obowiązku jej opodatkowania. Tę formę wsparcia przedsiębiorcy mogą również łączyć z pozostałymi narzędziami Tarczy Antykryzysowej.

Co ważne dotacja udzielana jest tylko do końca sierpnia 2021 r.

Jest to jedna z form wsparcia opisanych w Vademecum na czas pandemii i informacje na jej temat można uzyskać w powiatowych urzędach pracy.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content