Introduction

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej przypomina że dobiegają końca terminy udzielania wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r poz. 1842), a co za tym idzie również terminy składania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej i tak:

  • przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, którzy chcą jeszcze skorzystać
    z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc ustawy) lub dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (art. 15zzb  i art. 15zze ustawy) przez pełne trzy miesiące tj. kwiecień, maj, czerwiec  muszą złożyć właściwy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy najpóźniej do końca kwietnia 2021r.  W przypadku złożenia wniosku w maju lub w czerwcu(najpóźniej do 10 czerwca) dofinansowanie będzie mogło być udzielone odpowiednio na dwa lub jeden miesiąc,
  • przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, którzy jeszcze nie skorzystali ze wsparcia w formie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i spełniają kryteria określone w art. 15zzd i 15zzda ustawy, mogą złożyć wniosek najpóźniej do 10 czerwca 2021r.
  • przedsiębiorcy (mikro i mali), którzy chcą skorzystać ze wsparcia w ramach tarczy branżowej w formie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i spełniają wymogi określone w art. 15zze4 ustawy oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19 i w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021r. mogą składać wnioski najpóźniej do 31 sierpnia 2021r.

Przypominamy również, że przedsiębiorca może się ubiegać o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej kilka razy (nawet do pięciu razy) w zależności od rodzaju branży oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności.  

Szczegóły dotyczące zasad składania wniosków i przyznawania określonego wsparcia
w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl
w zakładce Tarcza Antykryzysowa.  

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content