Introduction

Wstrzymanie od piątku – 29.03.2024 godzina 12.00 – naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej i na doposażenie – Powiatowy Urząd Pracy

Wstrzymanie od piątku – 29.03.2024 godzina 12.00 – naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej i na doposażenie – Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej poinformował, że z uwagi na dużą ilość wniosków, która wpłynęła do Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej oraz ograniczony limit środków Funduszu Pracy wstrzymujemy nabór wniosków  o przyznanie:

  1. jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.
  2. refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Ostatni dzień naboru wniosków to 29.03.2024 r. do godziny 12:00. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, przesyłką kurierską lub ePUAP o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Limanowa.

Jednocześnie informują, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski: o organizację prac interwencyjnych, stażu, robót publicznych, dofinansowanie zatrudnienia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, refundacje w ramach bonu zatrudnieniowego, refundację kosztów przejazdu na staż, przyznanie bonu na zasiedlenie, oraz szkolenia w toku indywidualnym.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content