Introduction

Granty na Eurogranty dla MŚP i organizacji badawczych.

Granty na Eurogranty dla MŚP i organizacji badawczych.

Potrzebujesz wsparcia finansowego na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach programów unijnych? Jeszcze w marcu zostaną ogłoszone nabory w konkursach „Granty na Eurogranty” dla MŚP i organizacji badawczych. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie tj. bezpośrednio przez Komisję Europejską. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Uzyskane środki będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

  • przygotowania wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskiej,
  • działań podejmowanych w związku z poszukiwaniem partnerów projektu.

Celem konkursów jest promowanie, wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP i organizacji badawczych, a także przygotowanie tych podmiotów do skutecznego ubiegania się o środki w ramach FENG na lata 2021-2027.

Granty na Eurogranty dla MŚP to budżet aż 43 mln zł.  Wnioski będzie można składać od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r.

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie programu – kliknij

Artykuł – MŚP łatwiej sięgną po wsparcie z UE – w kwietniu ruszą nabory wniosków na „Granty na Eurogranty”

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content