Introduction

Inwestycje firm w zaplecze B+R – nabór wniosków do 20 maja.

Inwestycje firm w zaplecze B+R – nabór wniosków do 20 maja.

W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja przedsięwzięć dotyczących rozwijania infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia prac B+R oraz służącej uruchamianiu bądź rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach.  

Zainteresowane podmioty będą mogły zainwestować m.in. w aparaturę, urządzenia laboratoryjne czy oprogramowanie. Dzięki dobrym pomysłom i pomocy z Funduszy Europejskich małopolskie firmy wzmocnią swoją pozycję na rynku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia oraz podstawę jego oceny stanowi agenda badawcza rozumiana jako plan dotyczący przeprowadzenia prac B+R, mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym (dotyczących podstawowych funkcji przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Minimalny zakres wymaganej agendy badawczej określony został w Załączniku nr 10 do Regulaminu. 

Wsparcie w ramach naboru jest udzielane wyłącznie na projekty dotyczące inwestycji w całości zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 500 000,00 PLN. 

Szczegóły naboru

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content